IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Puutekniikan koulutus > Puutekniikan koulutus 17, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Puutekniikan koulutus 17, Lahti

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3  
       
                     
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
     
             
                                         
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5  
       
                     
                             
Tulevaisuuksien ennakointi 5  
       
                     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Digitaalisuus
                                                                       
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
     
             
                                         
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
     
             
                                         
Digitaaliset työkalut 4
     
             
                                         
Mekaniikka
                                                                       
Matemaattiset työvälineet 5
       
                 
                                   
Mekaniikan sovellukset 5
       
                 
                                   
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                       
Sähkö 6  
         
                         
                       
Lämpö ja energia 6  
         
                         
                       
English for Engineers 3  
         
                         
                       
Suunnittelun perusteet
                                                                       
Materiaalien perusteet 5
     
             
                                         
Suunnittelun digitaaliset työkalut 5
     
             
                                         
Digitaalinen mallinnus 5
     
             
                                         
Puutekniikan valmentavat opinnot
                                                                       
Työturvallisuus ja koneiden turvallinen käyttö 5
       
                 
                                   
Puuraaka-aine 5
       
                 
                                   
Tuotevalmistusprojekti 5
       
                 
                                   
Kalusteteollisuus
                                                                       
Huonekaluteollisuus 5  
       
                     
                             
Tuotanto ja prosessien suunnittelu 5  
       
                     
                             
Tuotekehitysprojekti 5  
       
                     
                             
Saha- ja rakennuspuusepänteollisuus
                                                                       
Sahatavaratuotanto ja jatkojalosteet 10  
         
                         
                       
Rakennuspuusepäntekniikka 5  
         
                         
                       
Wood-based Panels Industry
                                                                       
Wood-based Panels Technology 10    
         
                             
                 
Research and Development Project 5    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
 
     
Harjoittelu 2 10
 
     
Harjoittelu 3 10
 
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
63.368.632.116.13033.333.335.323.58.58810101011.111.111.111.111.111.111.811.811.87.87.87.82.82.82.82.72.72.72.72.72.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63.368.632.116.13033.333.335.323.58.58810101011.111.111.111.111.111.111.811.811.87.87.87.82.82.82.82.72.72.72.72.72.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.