IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Puutekniikan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Puutekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne, 240 op
Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3 – 5 op.
Puutekniikan joustavan päivätoteutuksen opiskelumallit
Puutekniikan opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti. Opintojen suoritustavan voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta oman työkokemuksen tai elämäntilanteen mukaan. Kumpaakin opiskelumallia viedään eteenpäin yhteisellä aikataulutuksella ja molemmpia malleja yhdistävät samat osaamistavoitteet.
Päivätoteutus on enemmän perinteisen opetustavan mukaista, jossa osaamista kartutetaan yhteisöllisesti ryhmissä toimien, esim. oppimistehtäviä tekemällä.
Joustavassa toteutuksessa opintojen eteneminen on enemmän yksilökohtaista ja perustuu itsenäiseen työskentelyyn sekä verkkotyöskentelyyn. Tällöin kontaktiopetus perustuu intensiivijaksoihin, esim. opintojen alkaessa 1 vko ja sen jälkeen noin 2 pv/kk.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.