IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus, Muotoilija (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (AMK)

Opintojen rakenne

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen rakentuu kaikille LAMKin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), hakukohteen ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi LAMKin tarjoamista väyläopinnoista, muista ammatillisista opinnoista, sekä hankkeista ja yritysyhteistyöprojekteista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.
YDINOSAAMINEN:
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
 
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN:
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 60 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.