IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Teollisen ja brändimuotoilun koulutus (2017, 2018, 2019) > Teollisen ja brändimuotoilun koulutus 17, lahti, teollinen muotoilu
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Teollisen ja brändimuotoilun koulutus 17, Lahti, Teollinen muotoilu

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuksien ennakointi 5
   
 
         
     
                             
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taiteen ja suunnittelun historia 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
     
             
                                         
Värihahmotus 5
       
                 
                                   
Muotoilijan perusosaaminen
                                                                       
Aloitustyöpaja 2
     
             
                                             
Muotoilun perusteet 5
     
             
                                         
Muotoilijan työkalut 5
     
             
                                         
Kehitä kokeillen 3
       
                 
                                   
Luova suunnittelutyö
                                                                       
Mallintamisen perusteet 5
       
                 
                                   
Kolmiulotteinen mallinnusprojekti 5
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5
 
   
   
           
           
                 
Käyttäjälähtöisyys
                                                                       
Käyttäjäkokemus ja käyttäjäkeskeinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Sustainable Design 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöinen innovaatioprojekti 5  
       
                     
                             
Design Work Profile
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Structures, Materials and Production Processes in Product Design 5  
         
                         
                       
Production Methods 5  
         
                         
                       
Publishing a Promotional Portfolio 5  
         
                         
                       
Tuotekehittäjän ammattiosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yrittäjyys ja ammattikäytänteet 5    
         
                             
                 
Tuotekehitysprosessit 5    
         
                             
                 
Käyttöliittymäsuunnittelu 5    
         
                             
                 
Markkinatietoisuus
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
         
                             
                 
Tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät materiaalit 5    
         
                             
                 
Muotoilijaidentiteetti
                                                                       
Työelämäsimulaatio 5    
           
                                 
           
Ammatillinen profiloituminen 5      
           
                                     
     
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
     
                   
     
Harjoittelu 2 10    
         
                               
     
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5  
 
   
     
           
                 
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
5738.748.535.828.528.520.218.530.51824.211.710.88.88.89.59.59.56.76.76.76.26.26.210.210.210.26668.18.18.13.93.93.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5738.748.535.828.528.520.218.530.51824.211.710.88.88.89.59.59.56.76.76.76.26.26.210.210.210.26668.18.18.13.93.93.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teollisen ja brändimuotoilun koulutus 17, Lahti

Teollinen muotoilu