IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Matkailuliiketoiminnan koulutus (2016, 2017, 2018, 2019) > Restonomi (amk), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Restonomi (AMK), matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
               
                             
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5  
         
                       
                 
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
         
                           
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 110 op)
                                                               
Vieraanvaraisuusosaaminen
                                                               
Digitaalinen työvälineosaaminen 5
     
           
                                   
Markkinointi ja myynti vapaa-ajan liiketoiminnassa 5
     
           
                                   
Service Concepts in Tourism and Hospitality Management 5
     
           
                                   
Matkailun liiketoimintaosaaminen
                                                               
Esimiestyö 5
       
               
                             
Talouden hallinta 5
       
               
                             
Matkailuyrittäjyys ja sopimusjuridiikka 5
       
               
                             
Vapaa-ajan liiketoiminnan kehittämisprojekti
                                                               
Development of Digital Tourism Services 5  
       
                   
                       
Responsible Tourism and Hospitality Business 5  
       
                   
                       
Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5  
       
                   
                       
Matkailu- ja ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Majoitusalan ammattitaidon kehittäminen 10
     
         
                             
Ravintola-alan ammattitaidon kehittäminen 10
     
         
                             
Matkailualan ammattitaidon kehittäminen 10
     
         
                             
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10    
           
                               
     
Harjoittelu 2 10    
           
                               
     
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
7522361539.535.51665.530.51513.213.213.211.811.811.85.35.35.32221.81.81.810.210.210.2555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7522361539.535.51665.530.51513.213.213.211.811.811.85.35.35.32221.81.81.810.210.210.2555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.