IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Matkailuliiketoiminnan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Matkailuliiketoiminnan koulutus, Restonomi (AMK): 210 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (AMK)

Opintojen rakenne

210 opintopisteen laajuiset restonomiopinnot rakentuvat ydinosaamisesta (135 op) sekä täydentävästä osaamisesta (75 op).
YDINOSAAMINEN 135 op
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 65 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op
Tutkintorakenne mahdollistaa sinulle joustavia ratkaisuja. Pääset räätälöimään yli puolet tutkinnostasi omien tavoitteittesi mukaisesti. Pystyt painottamaan opinnoissasi muun muassa matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan erityisosaamista valitsemallasi tavalla tai laajentamaan osaamistasi myös muille aloille. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.
Kaikille yhteisissä restonomiopinnoissa painottuvat:
•    vieraanvaraisuus- ja palvelukulttuuriosaaminen,
•    liiketoimintaosaaminen,
•    majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminnan osaaminen
•    matkailuliiketoiminnan erityispiirteet,
•    innovatiivinen vapaa-ajan palveluiden kehittäminen, sekä
•    digiosaaminen

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.