IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk) 21s, maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sairaanhoitaja (AMK) 21S, maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1
     
             
                       
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                     
           
Orientation to Sustainability Thinking 2  
         
                       
                 
English for Work 4  
         
                       
                 
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
               
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
               
                             
7.570.5016.50.56.50.5000.30.30.32.22.22.20.20.20.22.22.22.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                           
           
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                               
     
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
           
                                   
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
     
         
                             
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
     
           
                                   
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
       
               
                             
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                               
Lääkehoito 5
       
               
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10
     
             
                       
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                               
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5  
       
                   
                       
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10  
       
                   
                       
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                               
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
         
                       
                 
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 2 10    
         
                           
           
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5  
       
                   
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
         
                       
                 
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                               
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5  
         
                       
                 
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 10    
         
                           
           
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5    
           
                               
     
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5    
           
                               
     
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                               
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5    
           
                               
     
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 10      
           
                                   
Näyttöön perustuvan toiminnan päätöksenteko ja johtaminen
                                                               
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
3545452517.517.525202520255.85.85.85.85.85.88.38.38.36.76.76.78.38.38.36.76.76.78.38.38.3
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan suomea 1 5
     
           
                                   
Sosiaali- ja terveysalan suomea 2 5
     
           
                                   
Sosiaali- ja terveysalan suomea 3 5
       
               
                             
Hoitoalan kirjallinen viestintä 3  
       
                   
                       
15300105300003.33.33.31.71.71.7111000000000000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
0010500005550000000000001.71.71.71.71.71.71.71.71.7
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut 2 0                                                                
Lääkelaskut 3 0                                                                
Lääkelaskut 4 0                                                                
Lääkelaskut 5 0                                                                
Lääkelaskut 6 0                                                                
Lääkelaskut 7 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57.55555.53028.52928.526.530.525309.49.49.49.79.79.79.59.59.58.98.98.910.210.210.28.48.48.4101010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.