IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk), päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
HOITOTYÖN PERUSOSAAMINEN
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Hoitotyön auttamismenetelmät 7
     
           
                                   
Anatomia ja fysiologia 3
     
           
                                   
Potilasturvallinen hoitotyö 3
     
           
                                   
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 1 2
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 2
     
           
                                   
PITKÄAIKAISSAIRAAN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Sisätautien hoitotyö 6  
     
             
                       
Lääkehoito 3  
     
             
                       
Farmakologia 3  
     
             
                       
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3  
     
             
                       
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3  
     
             
                       
Ammatillinen kasvu 3 2  
     
             
                       
22200022101000007.37.37.33.33.33.33.33.33.3000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 6  
     
             
                       
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3  
     
             
                       
Työelämän viestintä (terveys) 3  
     
             
                       
English for Professional Development (Health) 4  
     
             
                       
ÄKILLISESTI SAIRASTUNEEN HOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö 6  
     
             
                       
Akuuttihoitotyö 3  
     
             
                       
Näyttöön perustuva hoitotyö 3  
     
             
                       
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
     
             
                       
MONIKULTTUURISEN YHTEISÖHOITOTYÖN OSAAMINEN
                                                               
Perhe- ja yhteisöhoitotyö 6    
       
                     
           
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3    
       
                     
           
Toimintakykyä edistävä hoitotyö kotona 3    
       
                     
           
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2    
       
                     
           
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
031140015.515.577000005.25.25.25.25.25.22.32.32.32.32.32.3000000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
   
     
                 
HOITOTYÖN SYVENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
   
       
                     
           
Hoitotyön taidot ja potilaan kohtaaminen 5                                                                
Hoidontarpeen arviointi ja toteutus 5                                                                
Asiakaslähtöiset terveyspalvelut 5                                                                
Tehohoitotyö 3                                                                
Päivystyshoitotyö 3                                                                
Kriisihoitotyö 3                                                                
Sairaanhoitaja tiimin vetäjänä 3                                                                
Kriittisesti sairastuneen lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Hoidon tarpeen arviointi kotona 3                                                                
Arjen toiminnan tukeminen 3                                                                
Asiakasturvallinen hoitotyö kotona 3                                                                
Vaativa hoitotyö kotona 3                                                                
Innovaatio-osaaminen ja terveysteknologia hoitotyössä 3                                                                
Anestesiahoitotyön osaaminen 3                                                                
Leikkaushoitotyön osaaminen 3                                                                
Päiväkirurgisen hoitotyön osaaminen 3                                                                
Perioperatiiviset simulaatiot 3                                                                
Perioperatiivisen hoitotyön lääketieteellinen osaaminen 3                                                                
Päihdehoitotyö 3                                                                
Eri-ikäiset asiakkaat mielenterveystyössä 3                                                                
Mielenterveystyön työkalut 3                                                                
00301500015157.57.50000000005555552.52.52.52.52.52.5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 3 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 10
     
           
                                   
Ammatillinen harjoittelu 1 10  
     
             
                       
Ammatillinen harjoittelu 2 10  
     
             
                       
Ammatillinen harjoittelu 3 10    
       
                     
           
Ammatillinen harjoittelu 4 10    
       
                     
           
Ammatillinen harjoittelu 5 10      
         
                             
Syventävä harjoittelu 15      
         
                             
10202025101010101012.512.53.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.34.24.24.24.24.24.2
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
       
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                             
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
         
                             
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
       
                     
           
005100002.52.5550000000000.80.80.80.80.80.81.71.71.71.71.71.7
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut 2 0                                                                
Lääkelaskut 3 0                                                                
Lääkelaskut 4 0                                                                
Lääkelaskut 5 0                                                                
Lääkelaskut 6 0                                                                
Lääkelaskut 7 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 327169503235.535.534.534.5252510.610.610.611.811.811.811.811.811.811.411.411.411.411.411.48.48.48.48.48.48.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.