IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk) 22k, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sairaanhoitaja (AMK) 22K, päivätoteutus, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
     
             
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
       
                     
           
Orientation to Sustainability Thinking 2    
       
                       
                 
English for Work 4    
       
                       
                 
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
537050.52.56.50.5001.71.71.70.20.20.20.80.80.82.22.22.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                           
           
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
         
                               
     
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                               
Hoitotyön perusosaaminen 5
     
           
                                   
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
     
           
                                   
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
     
           
                                   
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
     
           
                                   
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                               
Lääkehoito 5  
     
               
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10  
     
               
                             
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                               
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5  
     
               
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10  
     
               
                             
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                               
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
       
                   
                       
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 2 10  
       
                   
                       
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                               
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5  
       
                   
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10  
       
                   
                       
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                               
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5    
       
                       
                 
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 10    
       
                       
                 
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                               
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5    
       
                       
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5    
       
                       
                 
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                               
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5    
         
                           
           
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 10    
         
                           
           
Näyttöön perustuvan toiminnan päätöksenteko ja johtaminen
                                                               
Syventävä harjoittelu 15      
           
                                   
2560452025303025205158.38.38.31010101010108.38.38.36.76.76.71.71.71.7555
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
         
                               
     
00105000010500000000000003.33.33.31.71.71.7000
LÄÄKELASKUT
                                                               
Lääkelaskut lukuvuosi 2 0                                                                
Lääkelaskut lukuvuosi 3 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op)
                                                               
Yleissairaanhoitajan osaamisen arviointi (180 op) 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 306362253030.532.531.530.5101510101010.210.210.210.810.810.810.510.510.510.210.210.23.43.43.4555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.