IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk), päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
           
                               
     
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Hyvinvoinnin tekijät
                                                               
Asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä 5
     
           
                                   
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
     
           
                                   
Ihmisen rakenne ja toiminta
                                                               
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 10
     
           
                                   
Lääketieteen ja lääkehoidon perusteet 5
       
               
                             
Toimiva ihminen
                                                               
Liikkumisen ja toimintakyvyn perusteet 5
     
           
                                   
Motorisen oppimisen ohjaus ja teknologia hyvinvointivalmennuksessa 5
       
               
                             
Harjoittelu - Toimintakykyä tukeva ohjaaminen 5
       
               
                             
Terapeuttinen harjoittelu
                                                               
Fyysisen harjoittelun perusteet 5
       
               
                             
Liikunta lääkkeenä elintapasairauksissa 5
       
               
                             
Tuki- ja liikuntaelimistön harjoittaminen 5  
       
                   
                       
Functional Ability and Mobility Training in Physiotherapy
                                                               
Use of technology and Supporting of Functioning in Physiotherapy 5  
       
                   
                       
Physiotherapy of Central nervous system Disorders and Mental Health 10  
       
                   
                       
Fysioterapia elämänkulun eri vaiheissa
                                                               
Lasten ja nuorten fysioterapia 5  
         
                       
                 
Työhyvinvointi ja ikääntyvien fysioterapia 5  
       
                   
                       
Harjoittelu - Eri ikäisten fysioterapia 5  
         
                       
                 
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöissä
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 10  
         
                       
                 
Harjoittelu - Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 5  
         
                       
                 
Kipufysioterapia
                                                               
Fysioterapia kivun hoidossa 5    
         
                           
           
Harjoittelu - Kipufysioterapia 10    
         
                           
           
Leadership and Entrepreneurship
                                                               
Leadership and Entrepreneurship 5    
           
                               
     
Practical Training: Leadership and Entrepreneurship 5    
           
                               
     
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu - Soveltava harjoittelu 15    
         
                             
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
605453.512.530.529.528.525.525.52812.510.210.210.29.89.89.89.59.59.58.58.58.58.58.58.59.39.39.34.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 605453.512.530.529.528.525.525.52812.510.210.210.29.89.89.89.59.59.58.58.58.58.58.58.59.39.39.34.24.24.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.