IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeutti (amk), päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                               
FYSIOTERAPIA-ASIANTUNTIJUUDEN PERUSTA
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
           
                                   
Fysioterapia-ammatin perusteet 3
     
           
                                   
Tiedonhankinta, arviointi ja raportointi 3
     
           
                                   
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio 5
     
           
                                   
Kehon kudokset ja elinjärjestelmät 5  
     
               
                             
Esteettömyys ja apuvälineet liikkumisen tukemisessa 3
     
           
                                   
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
     
           
                                   
Työelämän viestintä (terveys) 3
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet (hälsa) 2
     
           
                                   
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
           
                                   
27500275000009991.71.71.7000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
IHMISEN LIIKKEEN JA LIIKKUMISEN ARVIOINTI
                                                               
Pehmytkudoskäsittely ja termiset hoidot 3
     
           
                                   
Ihminen eri ikäkausina 3  
     
               
                             
Liikkumisen biomekaniikka 5  
     
               
                             
Liikkeen ja liikkumisen arviointi 4  
     
               
                             
Nivelen mobilisointi ja stabilointi 3  
     
               
                             
TOIMINTAKYVYN OHJAUSOSAAMINEN
                                                               
English for Professional Development (Health) 4    
       
                       
                 
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3  
     
               
                             
Kuormitusfysiologia 3  
       
                   
                       
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6  
       
                   
                       
Motorisen suorituskyvyn ohjaaminen ja terapeuttinen harjoittelu 7  
       
                   
                       
Ikääntyneiden fysioterapia 5  
       
                   
                       
Terveys- ja soveltavaliikunta 5    
         
                           
           
TUTKIMIS- JA TERAPIAOSAAMINEN
                                                               
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3    
       
                       
                 
Kipu ja kivunhoito 4  
       
                   
                       
Toimintakykyyn vaikuttava lääkitys ja tule-sairaudet 3  
       
                   
                       
Tule fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu 7    
       
                       
                 
SOVELTAVA OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUDEN KEHITTYMINEN
                                                               
Neurologinen fysioterapia 5    
       
                       
                 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia 5    
         
                           
           
Lapsi ja perhe fysioterapiassa 5    
         
                           
           
Psykofyysinen fysioterapia 5      
         
                               
     
Työkyvyn arviointi ja työfysioterapia 5      
         
                               
     
Työelämäprojekti 1 1  
     
             
                       
Työelämäprojekti 2 1  
     
                 
                 
Työelämäprojekti 3 1    
       
                     
           
TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                                               
Terapiataitojen syventäminen 5      
           
                                   
Hyvinvointineuvonta ja valmennus 5      
           
                                   
Kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen 5      
           
                                   
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3      
           
                                   
347.535.528318.5292015.510181116.26.26.29.79.79.76.76.76.75.25.25.23.33.33.3666
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 1 2
     
           
                                   
Orientoiva harjoittelu 2 4  
     
               
                             
Ammatillinen harjoittelu 1 10    
       
                       
                 
Ammatillinen harjoittelu 2 10    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu 3 10      
         
                               
     
Syventävä harjoittelu 10      
           
                                   
242020240101010100.70.70.71.31.31.30003.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
         
                               
     
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
       
                         
     
004.510.500004.510.500000000000001.51.51.53.53.53.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3256.555.5483227.5293025.5202810.710.710.79.29.29.29.79.79.71010108.58.58.56.66.66.69.39.39.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.