IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk) 21s, päivätoteutus, lappeenranta, varhaiskasvatus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sosionomi (AMK) 21S, päivätoteutus, Lappeenranta, Varhaiskasvatus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1
     
             
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
       
                     
           
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                   
                       
English for Work 4  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, muntlig 1    
         
                           
           
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1    
         
                           
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 105 op)
                                                               
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5  
       
                 
                 
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                         
     
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5    
         
                         
     
Ihmisen elämänkulku yhteisöissä
                                                               
Sosiaalinen osallisuus 5
     
           
                                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagoginen ohjausosaaminen
                                                               
Ohjaajan itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen 5
     
           
                                   
Yksilö- ja ryhmänohjaustaidot 5
     
           
                                   
Osallisuutta vahvistava sosiaalialan asiakastyö
                                                               
Hyvinvointia vahvistava palvelujärjestelmä 5
       
               
                             
Asiakkaan oikeuksia turvaava lainsäädäntö 5
       
               
                             
Toimijuutta tukeva ja vaikuttava asiakastyö 5
       
               
                             
Lapsi- ja perhelähtöiset palvelut
                                                               
Monitoimijainen työ lasten ja perheiden palveluissa 5  
       
                   
                       
Lastensuojelu 5  
       
                   
                       
Päihde- ja mielenterveysosaaminen
                                                               
Päihdetyö 5  
       
                   
                       
Mielenterveystyö 5  
       
                   
                       
Kulttuurisen monimuotoisuuden osaaminen
                                                               
Diversiteettiosaaminen 5    
         
                           
           
Yhdenvertaisuuden rakentaminen 5    
         
                           
           
Ohjausosaamisen syventäminen 5    
         
                           
           
Hyvinvointi, innovaatio- ja teknologiaosaaminen
                                                               
Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot 5    
           
                               
     
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5    
           
                               
     
Teknologia- ja innovaatio-osaaminen 5    
           
                               
     
45.53242.503015.529322.52001010105.25.25.29.79.79.71117.57.57.56.76.76.7000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Vaihtoehtoinen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Varhaiskasvatus
                                                               
Varhaiskasvatus 10  
         
                       
                 
Tuen tarpeet varhaiskasvatuksessa 5  
         
                       
                 
Vapaavalintainen täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
0150000015000000000000555000000000
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                               
Sosiaalipedagogiikka ja toimijuutta tukeva asiakastyö 10
       
               
                             
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 15  
         
                       
                 
Yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen 10    
         
                           
           
Sosiaalipedagoginen syventävä osaaminen 10      
           
                                   
10151010010015100100003.33.33.30005553.33.33.30003.33.33.3
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
00105000001050000000000000003.333.333.331.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55.56252.5103025.5293332.520101010108.58.58.59.79.79.711111110.810.810.86.76.76.73.33.33.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK) 21S, päivätoteutus, Lappeenranta

Varhaiskasvatus