IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomi (amk), päivätoteutus, lappeenranta, koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, Koko opetussuunnitelma

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
SOSIAALINEN YHTEISKUNNASSA
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
         
                             
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi 3
     
         
                             
Hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaaliturva 5
     
         
                             
Asiantuntijuuden perusteet ja oma kehittyvä ammatillisuus 5
     
         
                             
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 3
     
         
                             
Svenska i arbetslivet 3
     
         
                             
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Yksilön kehitys yhteisön jäsenenä 1-2 5
     
         
                             
Luovat toiminnalliset menetelmät ja ryhmän ohjaaminen 5
     
         
                             
3100015.515.5000005.25.25.25.25.25.2000000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
YKSILÖ PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ
                                                               
Asiakkaan oikeusturva ja dokumentointi asiakastyössä 3
     
         
                             
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto 3
     
         
                             
Työelämän toiminta-alueet 1 5
     
         
                             
Erityisen tuen tarpeet 6
     
         
                             
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 3
     
         
                             
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN
                                                               
English Communication at Work 3  
       
                 
                 
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 3  
       
                 
                 
Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 5  
       
                 
                 
Työelämän toiminta-alueet 2 5  
       
                 
                 
Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen 5  
       
                 
                 
Perhe lastensuojelun asiakkaana 5  
       
                 
                 
Vanhustyö 5  
       
                 
                 
SOSIAALIPEDAGOGINEN ASIAKASTYÖ
                                                               
Verkostotyön menetelmät 5  
       
                 
                 
Mielenterveys- ja päihdetyö 6  
       
                 
                 
Ratkaisukeskeiset ja yhteisölliset työmenetelmät 5  
       
                 
                 
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 3  
       
                 
                 
OHJAUSOSAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ
                                                               
Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala 3    
         
                         
     
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 5    
         
                         
     
Sosiaalityön uudistuvat käytännöt 5    
         
                         
     
Mediaosaaminen 5    
         
                         
     
OMAN AMMATILLISEN KASVUN VAHVISTAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Pienen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen 5    
         
                         
     
Osallisuutta edistävä työelämäprojekti 5    
         
                         
     
Liikunnan, laulun ja leikin menetelmiä 5    
         
                         
     
Perhetyön ja lastensuojelun työmenetelmiä 5    
         
                         
     
Soveltavan taiteen menetelmiä 5    
         
                         
     
Ikääntyneiden osallisuus ja hyvinvointi 5      
           
                                   
KEHITTÄVÄKSI AMMATTILAISEKSI TYÖELÄMÄÄN
                                                               
Työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen sosiaalialalla 5      
           
                                   
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi 3      
           
                                   
205043131010252521.521.5133.33.33.33.33.33.38.38.38.38.38.38.37.27.27.27.27.27.24.34.34.3
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                               
HARJOITTELU
                                                               
Orientoiva harjoittelu 12
     
         
                             
Ammatillinen harjoittelu 1 12  
       
                 
                 
Ammatillinen harjoittelu 2 12    
         
                         
     
Syventävä harjoittelu 12      
           
                                   
1212121266666612222222222222222222444
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 4    
         
                         
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 5      
           
                                   
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1    
         
                         
     
0051000002.52.5100000000000000.830.830.830.830.830.833.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6362552531.531.5313127.527.52510.510.510.510.510.510.510.310.310.310.310.310.39.29.29.29.29.29.28.38.38.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta

Koko opetussuunnitelma