IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2015, 2016) > Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 16s (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille), lahti, koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Prosessi ja materiaalitekniikan koulutus 16S (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille), Lahti, Koko opetussuunnitelma

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3
     
               
                                         
ICT-valmiudet 3
     
               
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
               
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
               
                                         
Teknisen piirtämisen perusteet 3
     
               
                                         
Yhteiset ammattiopinnot 1
                                                                       
Materiaaliopin perusteet 5
     
               
                                         
Projekti 1 5
     
               
                                         
Tieteellinen kirjoittaminen 1
     
               
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
               
                                         
Asiantuntijaviestintä 3
     
               
                                         
Perusopinnot 1
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                     
CAD-piirtäminen 3
       
                 
                                     
Materiaalitekniikan kemia 3
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                     
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                     
Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 3
       
                 
                                     
Perusopinnot 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                       
                             
Mekaniikka 3  
       
                       
                             
Suunnittelutekniikka 3D-CAD 3  
       
                       
                             
Talousmatematiikka 3  
       
                       
                             
Vektorit ja matriisit 3  
       
                       
                             
Polymeerikemia 3  
       
                       
                             
Perusopinnot 3
                                                                       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3  
         
                         
                       
Lujuusoppi 1 3  
         
                         
                         
Sähkö- ja automaatiotekniikka 3  
         
                         
                         
Materiaalitekniikan fysiikka 6  
         
                         
                         
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
PUUTEKNIIKKA
                                                                       
Puutekniikan perusteet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Puuraaka-aine 4
       
                 
                                     
Puuteollisuuden perusteet 3
       
                 
                                     
Puutuoteprojekti 5
       
                 
                                     
Tuotesuunnittelun perusteet 3
       
                 
                                     
Valmistustekniikka 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Huonekalutekniikka 4  
       
                       
                             
Puun kuivaus ja lämpökäsittely 3  
       
                       
                             
Projekti 2 -tuotekehitysprojekti 5  
       
                       
                             
Sahatavaratuotanto ja jalostus 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
CNC ja CAM-tekniikka 5  
         
                         
                         
Liimaustekniikka 3  
         
                         
                         
Pinnankäsittely 3  
         
                         
                         
Puuntyöstö ja tuotantotekniikka 4  
         
                         
                         
Valmistustekniikka 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Levytekniikka 3    
         
                               
                 
Projekti 3 - Tutkimus- ja kehitysprojekti 5    
         
                               
                 
Tehdassuunnittelu 4    
         
                               
                 
Vaneritekniikka 3    
         
                               
                 
POLYMEERI.- JA KUITUTEKNIIKKA
                                                                       
Polymeerimateriaalit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuitumateriaalit 3
       
                 
                                     
Muovimateriaalit 3
       
                 
                                     
Materiaaliprojekti 6
       
                 
                                     
Yhdistelmämateriaalit 3
       
                 
                                     
Polymeerituotteiden valmistus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Muotit ja työkalut 3  
       
                       
                             
Tuotekehitysprojekti 4  
       
                       
                             
Tuotteen suunnittelu 3  
       
                       
                             
Valmistustekniikka 5  
       
                       
                             
Polymeerituotteiden ominaisuudet ja jatkokäsittely
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Jälkikäsittelyt ja liittämistekniikat 3  
         
                         
                         
Ominaisuudet ja niiden testaus 5  
         
                         
                         
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 4  
         
                         
                         
Älykkäät materiaalit 3  
         
                         
                         
Polymeerituotteiden sovellukset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kuitukankaat ja tekniset tekstiilit 3    
         
                               
                 
Kierrätys ja uusiotuotteet 3    
         
                               
                 
Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 6    
         
                               
                 
Vaativien olosuhteiden tuotteet 3    
         
                               
                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 10  
   
           
Harjoittelu 2 10  
   
           
Harjoittelu 3 10  
   
           
7510347.517.53045535038.88.88.88.80151522.522.501.725.725.723.723.72.72.917.917.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Toiminnanohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Esimiestaito 3    
           
                                 
             
Laatu- ja ympäristöjohtamisen työkalut 3    
           
                                 
             
Markkinointi 3    
           
                                 
             
Tuotannonohjaus 3    
           
                                 
             
Yrityksen rahaliikenne 3    
           
                                 
             
Yhteiset ammattiopinnot 2
                                                                       
Ammattienglanti 3    
         
                               
                 
Menetelmäopinnot 3    
         
                               
                 
Teollisuusautomaatio 1 4    
         
                               
                 
Tilastomatematiikka 1 3    
         
                               
                 
Yrittäj