IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2015, 2016)
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2015, 2016), Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), materiaalitekniikka, 240 opintopistettä

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne, 240 OP

YDINOSAAMINEN 180 OP
• perusopinnot 75 op
• ammattiopinnot 60 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP
• muut ammattiopinnot 45
• vapaasti valittavat opinnot 15 op