IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka 22k, päivätoteutus, lahti, koko opintosuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 22K, päivätoteutus, Lahti, Koko opintosuunnitelma

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                                         
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                         
Orientation to Sustainability Thinking 2  
         
                     
                               
Ammatillinen kasvu 1 1
       
             
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4  
       
                   
                                   
English for Work 4
       
             
                                           
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
         
                     
                               
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
         
                     
                               
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                         
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                         
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                         
Tekniikan matematiikan perusteet 3
       
             
                                           
Tekniikan matematiikka 1 3  
       
                   
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
         
                     
                               
Tekniikan fysiikan perusteet 3
       
             
                                           
Tietotekniikan fysiikka 3  
       
                   
                                   
Digitaalisuus
                                                                         
Digitaalisuuden perusteet 5
       
             
                                           
ICT luma 5  
       
                   
                                   
IoT perusteet 5  
         
                     
                               
ICT-perusteet
                                                                         
Ohjelmoinnin perusteet 5
       
             
                                           
WWW-suunnittelun perusteet 5
       
             
                                           
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
       
             
                                           
ICT-soveltaminen
                                                                         
Oliot ja tietokannat 5  
       
                   
                                   
WWW-interaktiivisuus 3  
       
                   
                                   
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4  
       
                   
                                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                                   
TKI- ja yritystoiminta
                                                                         
Tutkimusseminaari 5    
         
                           
                       
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 5    
         
                           
                       
Työelämävalmiudet 5    
         
                           
                       
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                         
Web- ja peliteknologiat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Web ja peliteknologian perusteet 5    
         
                           
                       
Web ja pelisuunnittelu 5    
         
                           
                       
Web ja peliteknologian soveltaminen 5    
         
                           
                       
Iot ja sulautetut järjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet 5    
         
                           
                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu 5    
         
                           
                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien soveltaminen 5    
         
                           
                       
Ohjelmistotuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Ohjelmistotuotanto ja arkkitehtuuri 5  
         
                     
                               
Tietorakenteet ja algoritmit 3  
         
                     
                               
Ohjelmointikielet 4  
         
                     
                               
Ohjelmistojen ylläpito ja testaus 3  
         
                     
                               
Tiedonsiirtotekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Lähiverkkojen perusteet ja turvallisuus 5  
         
                     
                               
Tietoverkkojen valvonta ja vikasietoisuus 5  
         
                     
                               
Asiakaslähtöiset tietoverkot 5  
         
                     
                               
Mediatekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Mallinnus 5  
         
                     
                               
Pelisuunnittelun perusteet 5  
         
                     
                               
Audiovisuaaliset tekniikat 5  
         
                     
                               
Digitaalitekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Sulautetut tietokoneet 5  
         
                     
                               
Oheiselektroniikka 5  
         
                     
                               
Digitaalitekniikan työpaja 5  
         
                     
                               
Web-palvelut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Selainalusta 4      
           
                                   
           
Palvelintekniikat 4      
           
                                   
           
Kehykset 3      
           
                                   
           
Pilvilaskenta 4      
           
                                   
           
Mobiili ja peliohjelmointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Hybridi mobiiliohjelmointi 5    
           
                             
                   
Natiivi mobiiliohjelmointi 5    
           
                             
                   
Edistynyt peliohjelmointi 5    
           
                             
                   
Visuaalinen suunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Käyttöliittymät ja käytettävyys 5    
           
                             
                   
Web peliympäristöt 5    
           
                             
                   
Graafinen viestintä 5    
           
                             
                   
Peliteknologia
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Pelimallinnus 5      
           
                                   
           
Edistynyt peliohjelmointi 5      
           
                                   
           
Uudet teknologiat 5      
           
                                   
           
Datakeskukset ja palvelinjärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Virtualisointi ja pilvipalvelut 5      
           
                                   
           
Palvelinjärjestelmät ja palvelut 5      
           
                                   
           
Palvelukokonaisuuden toteutus 5      
           
                                   
           
Sulautettu ohjelmointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Sulautetun ohjelmoinnin perusteet 5      
           
                                   
           
Hajautetut ohjelmistot 5      
           
                                   
           
IoT sovellukset 5      
           
                                   
           
IoT järjestelmät ja ratkaisut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
IoT kehitysympäristöt ja järjestelmät 5    
           
                             
                   
IoT tiedonsiirtojärjestelmät ja valvonta 5    
           
                             
                   
IoT palvelun asiakasprojekti 5    
           
                             
                   
Sulautetut laitteistot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
IoT laitteet 5      
           
                                   
           
IoT tiedonsiirto 5      
           
                                   
           
IoT työpaja 5      
           
                                   
           
Harjoittelu