IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka 22k, päivätoteutus, lahti, iot ja sulautetut järjestelmät
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 22K, päivätoteutus, Lahti, IoT ja sulautetut järjestelmät

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                                         
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                         
Orientation to Sustainability Thinking 2  
         
                     
                               
Ammatillinen kasvu 1 1
       
             
                                         
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                                   
Ammatillinen kasvu 3 1  
         
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4  
       
                   
                                   
English for Work 4
       
             
                                           
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
         
                     
                               
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
         
                     
                               
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                         
Yhteinen ammatillinen ydinosaaminen
                                                                         
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                         
Tekniikan matematiikan perusteet 3
       
             
                                           
Tekniikan matematiikka 1 3  
       
                   
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
         
                     
                               
Tekniikan fysiikan perusteet 3
       
             
                                           
Tietotekniikan fysiikka 3  
       
                   
                                   
Digitaalisuus
                                                                         
Digitaalisuuden perusteet 5
       
             
                                           
ICT luma 5  
       
                   
                                   
IoT perusteet 5  
         
                     
                               
ICT-perusteet
                                                                         
Ohjelmoinnin perusteet 5
       
             
                                           
WWW-suunnittelun perusteet 5
       
             
                                           
Tietoliikenteen ja tietoturvan perusteet 5
       
             
                                           
ICT-soveltaminen
                                                                         
Oliot ja tietokannat 5  
       
                   
                                   
WWW-interaktiivisuus 3  
       
                   
                                   
Palvelin ja työasemavirtualisointi 4  
       
                   
                                   
Projektitoiminnan perusteet 3  
       
                   
                                   
TKI- ja yritystoiminta
                                                                         
Tutkimusseminaari 5    
         
                           
                       
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta 5    
         
                           
                       
Työelämävalmiudet 5    
         
                           
                       
Profiloiva ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                         
Iot ja sulautetut järjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien perusteet 5    
         
                           
                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu 5    
         
                           
                       
IoT:in ja sulautettujen järjestelmien soveltaminen 5    
         
                           
                       
Tiedonsiirtotekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Lähiverkkojen perusteet ja turvallisuus 5  
         
                     
                               
Tietoverkkojen valvonta ja vikasietoisuus 5  
         
                     
                               
Asiakaslähtöiset tietoverkot 5  
         
                     
                               
Digitaalitekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Sulautetut tietokoneet 5  
         
                     
                               
Oheiselektroniikka 5  
         
                     
                               
Digitaalitekniikan työpaja 5  
         
                     
                               
Sulautettu ohjelmointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Sulautetun ohjelmoinnin perusteet 5      
           
                                   
           
Hajautetut ohjelmistot 5      
           
                                   
           
IoT sovellukset 5      
           
                                   
           
IoT järjestelmät ja ratkaisut
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
IoT kehitysympäristöt ja järjestelmät 5    
           
                             
                   
IoT tiedonsiirtojärjestelmät ja valvonta 5    
           
                             
                   
IoT palvelun asiakasprojekti 5    
           
                             
                   
Sulautetut laitteistot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
IoT laitteet 5      
           
                                   
           
IoT tiedonsiirto 5      
           
                                   
           
IoT työpaja 5      
           
                                   
           
Harjoittelu
                                                                         
Harjoittelu 1 10  
 
     
Harjoittelu 2 10    
     
                 
Harjoittelu 3 10      
         
                             
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
3176.951.953.511.83132.444.433.418.439.314.311.815.315.30.30.815.815.821.821.80.81.116.116.18.68.61.13.118.118.14.84.84.83.93.93.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                         
Datasta koneoppimiseen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Datan analysointi ja visualisointi 10      
           
                               
       
Koneoppiminen 5      
           
                               
       
000150000007.57.500000000000000002.52.52.53.753.750000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3176.951.953.511.83132.444.433.418.439.314.311.815.315.30.30.815.815.821.821.80.81.116.116.18.68.61.13.118.118.14.84.84.83.93.93.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 22K, päivätoteutus, Lahti

IoT ja sulautetut järjestelmät

IoT-osaaja, IoT-asiantuntija, sulautettujen järjestelmien osaaja, ICT-asiantuntija