IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Insinööri (amk), tieto- ja viestintätekniikka, lahti, koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Lahti, Koko opetussuunnitelma

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3
     
             
                                         
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4  
       
                     
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
         
                             
                 
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Digitaalisuus
                                                                       
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
     
             
                                         
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
     
             
                                         
Digitaaliset työkalut 4
     
             
                                         
Mekaniikka
                                                                       
Matemaattiset työvälineet 5
       
                 
                                   
Mekaniikan sovellukset 5
       
                 
                                   
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                       
Sähkö 6  
       
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
       
                     
                             
English for Engineers 3  
       
                     
                             
Esineiden internet
                                                                       
WWW-teknologiat 5
     
             
                                         
Networking Fundamentals 5
     
             
                                         
IoT projekti 5
     
             
                                         
ICT-järjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ohjelmoinnin perusteet 5
       
                 
                                   
Järjestelmät ja laitteistot 5
       
                 
                                   
Embedded Systems 5
       
                 
                                   
Media Systems 5
       
                 
                                   
Sovellukset
                                                                       
Olio-ohjelmoinnin perusteet 4  
       
                     
                             
Tietovarastot 4  
       
                     
                             
Game Programming Essentials 4  
       
                     
                             
Sovellusprojekti 3  
       
                     
                             
Platforms and Languages
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Programming Languages 5  
         
                         
                       
Distributed Systems 5  
         
                         
                       
Platform Computing 5  
         
                         
                       
Software Engineering
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Software Engineering 4    
         
                             
                 
Software Architectures 4    
         
                             
                 
Software Testing and Maintenance 4    
         
                             
                 
User Experience 3    
         
                             
                 
Networks and Security
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Routing and Switching Essentials 5    
           
                                 
           
Network Security and Wireless Technologies 5  
         
                         
                       
Network and Security Workshop 5  
         
                         
                       
Servers and Services
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Data Centers and Network Management 5    
         
                             
                 
Advanced Network Technologies 5    
         
                             
                 
Data Transfer in IoT 5    
         
                             
                 
Technical Visualisation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Image processing 3  
         
                         
                       
3D Modelling 5  
         
                         
                       
Composition and Colour Theory 3  
         
                         
                       
CAD 4  
         
                         
                       
Digital Animation
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Animation 5    
         
                             
                 
Multimedia 5    
         
                             
                 
3D Modelling 2 5    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
70.583.5761532.837.838.744.858187.57.510.910.910.912.612.612.612.912.912.914.914.914.919.319.319.36662.52.52.52.52.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 70.583.5761532.837.838.744.858187.57.510.910.910.912.612.612.612.912.912.914.914.914.919.319.319.36662.52.52.52.52.52.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Lahti

Koko opetussuunnitelma