IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka 22s, päivätoteutus, lappeenranta, tuotantotekniikka ja kunnossapito
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka 22S, päivätoteutus, Lappeenranta, Tuotantotekniikka ja kunnossapito

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                 
                                   
English for Work 4  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
95104.54.54.50.50.50.5001.51.51.51.51.51.51.51.51.50.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Konetekniikan fysiikka 3
       
                 
                                   
Yleinen konetekniikka
                                                                       
Valmistusmenetelmien perusteet 5
     
             
                                         
Johdatus konetekniikkaan 5
     
             
                                         
Digitaaliset sovellukset 5
     
             
                                         
Konetekniikan perusteet
                                                                       
Koneenpiirustuksen perusteet 5
     
               
                                       
Kunnossapitotekniikka 5
       
                 
                                   
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet 5
       
                 
                                   
Valmistus ja tuotanto
                                                                       
Tuotantotekniikka 3  
       
                     
                             
Hitsaus- ja levytyötekniikka 3  
       
                     
                             
Lastuava työstö 3  
       
                     
                             
Konetekniikan projekti 3  
       
                     
                             
Koneenosien perusteet 3  
         
                         
                       
Mekaniikan perusteet
                                                                       
Konetekniikan mekaniikka 5
       
                 
                                   
Statiikka 5  
       
                     
                             
Lujuusoppi 5  
         
                         
                       
Automaation perusteet
                                                                       
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5  
         
                         
                       
Sähkötekniikan perusteet 5  
       
                     
                             
Suunnittelutekniikka
                                                                       
Koneenpiirustuksen sovellukset 5  
         
                         
                       
Kone- ja tuotesuunnittelu 5    
         
                             
                 
Konetekniikan simulaatiot 5  
         
                         
                       
Mekaniikan syventävä opintokokonaisuus
                                                                       
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                             
                 
Konedynamiikka 5    
         
                             
                 
Koneenosat 5    
           
                                 
           
Valinnainen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Yritystoiminta ja tuotantotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Liiketoiminta ja markkinointi 5    
         
                             
                 
Johtaminen ja laatu 5    
         
                             
                 
Toiminnanohjaus 5    
         
                             
                 
Ohjausjärjestelmät 1
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5      
           
                                     
     
Logiikkaohjelmoinnin sovellussuunnittelu 5      
           
                                     
     
Operointipanelit 5      
           
                                     
     
4748351523.523.52523305150779.59.5778.38.38.37.77.77.71010101.71.71.7555000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Osaamista laajentava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Työpaikkaopinnot 15    
         
                           
           
0015000007.57.5000000000000002.52.52.52.52.52.5000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 2 10    
           
                                 
           
Harjoittelu 3 10      
             
                                         
00101000000100100000000000000003.33.33.30003.33.33.3
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                         
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00015000000015000000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56536125282829.523.5382315108.58.511118.58.59.89.89.87.97.97.912.712.712.77.77.77.75553.33.33.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka 22S, päivätoteutus, Lappeenranta

Tuotantotekniikka ja kunnossapito