IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka, päivätoteutus, lahti, koneen suunnittelu
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti, Koneen suunnittelu

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                                         
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                         
English for Work 3  
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
             
                                         
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
       
             
                                         
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
               
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                       
                 
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5      
           
                                 
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                         
Digitaalisuus
                                                                         
Tulevaisuuden digitaalisuus 3  
       
                 
                                   
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3  
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut 4  
       
                 
                                   
Mekaniikka
                                                                         
Matemaattiset työvälineet 5
       
             
                                         
Mekaniikan sovellukset 5
       
             
                                         
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                         
Sähkö 6  
         
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
         
                     
                             
English for Engineers 3    
         
                         
                       
Mekaniikka ja automaatio 1
                                                                         
Mekaniikan perusteet 5
       
             
                                         
Automaation perusteet 5
       
             
                                         
Pajatyöskentely 5
       
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio 2
                                                                         
Koneenosat ja mitoitus 7  
       
                 
                                   
Sähkömoottorikäytöt 3  
       
                 
                                   
Projekti 1 5  
       
               
                             
Mekaniikka ja automaatio 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Mitoitus ja mallinnus 7  
         
                     
                             
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5  
         
                     
                             
Projekti 2.1 3  
         
                     
                             
Mechanics and Automation 4
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Mechanisation 8    
         
                         
                       
Robotics 5    
         
                         
                       
Project 2.2 2    
         
                         
                       
Tuotantotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Liiketoiminta ja markkinointi 5      
           
                                 
           
Johtaminen ja laatu 5      
           
                                 
           
Toiminnanohjaus 5      
           
                                 
           
Materiaalit ja valmistustekniikat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Konstruktiomateriaalit 5    
         
                         
                       
CAM/CAE 5    
         
                         
                       
Koneistus, hitsaus ja levytekniikka 5    
         
                         
                       
Harjoittelu
                                                                         
Harjoittelu 10    
       
                     
           
Harjoittelu 2 10    
       
                     
           
Harjoittelu 3 10    
       
                     
           
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                 
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                     
     
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                     
     
3160545003129.530.543.510.54010010.310.310.39.89.89.810.210.210.214.514.514.53.53.53.513.313.313.33.33.33.3000
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                         
0000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 3160545003129.530.543.510.54010010.310.310.39.89.89.810.210.210.214.514.514.53.53.53.513.313.313.33.33.33.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti

Koneen suunnittelu

Koneen suunnittelussa perehdytään koneiden ja mekanismien toimintaan. Opitaan valitsemaan ja suunnittelemaan oikeat laitteistot oikeisiin kohteisiin. Koneiden toiminnan kannalta erilaiset suunnittelua tukevat opinnot, kuten lujuusoppi ja tekninen laskenta tulevat tutuiksi. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ohjelmistot ovat käytössäsi.