IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Konetekniikan koulutus 18k, lahti, materiaali- ja valmistustekniikka
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Konetekniikan koulutus 18K, Lahti, Materiaali- ja valmistustekniikka

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                                         
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                         
English for Work 3  
         
                     
                                 
Ruotsin kieli, suullinen 1  
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4  
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
       
             
                                         
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
               
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                       
                 
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5      
           
                                 
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                         
Digitaalisuus
                                                                         
Tulevaisuuden digitaalisuus 3  
       
                 
                                   
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3  
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut 4  
       
                 
                                   
Mekaniikka
                                                                         
Matemaattiset työvälineet 5
     
           
                                   
Mekaniikan sovellukset 5
       
             
                                         
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                         
Sähkö 6  
         
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
         
                     
                             
English for Engineers 3  
         
                       
                             
Mekaniikka ja automaatio 1
                                                                         
Mekaniikan perusteet 5
       
             
                                         
Automaation perusteet 5
       
             
                                         
Pajatyöskentely 5
       
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio 2
                                                                         
Koneenosat ja mitoitus 7  
       
               
                             
Sähkömoottorikäytöt 3  
       
               
                             
Projekti 1 5  
       
               
                             
Mekaniikka ja automaatio 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Mitoitus ja mallinnus 7    
         
                         
                       
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5    
         
                         
                       
Projekti 2.1 3    
         
                         
                       
Materiaalit ja valmistustekniikat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Konstruktiomateriaalit 5    
         
                         
                       
CAM/CAE 5    
         
                         
                       
Koneistus, hitsaus ja levytekniikka 5    
         
                         
                       
Muovimateriaalit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Muovitekniikan perusteet 5    
           
                             
                 
Muovien rakenne- ja lujuusoppi 5    
           
                             
                 
Muovien ominaisuudet ja niiden testaus 5    
           
                             
                 
Harjoittelu
                                                                         
Harjoittelu 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
         
                             
Opinnäytetyön toteutus 5      
         
                             
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
         
                             
28.36253.527.58.828.331.730.334.319.318.88.88.89.49.49.410.610.610.611.19.69.611.411.411.46.46.46.46.36.36.32.92.92.92.92.92.9
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                         
0000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 28.36253.527.58.828.331.730.334.319.318.88.88.89.49.49.410.610.610.611.19.69.611.411.411.46.46.46.46.36.36.32.92.92.92.92.92.9

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikan koulutus 18K, Lahti

Materiaali- ja valmistustekniikka