IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka, lahti, materiaali- ja valmistustekniikka
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka, Lahti, Materiaali- ja valmistustekniikka

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
English for Work 3  
       
                     
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
                 
                                   
Asiantuntijaviestintä 4
       
                 
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                   
                       
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                           
           
Tutkimus ja kehittäminen 5    
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
           
                                 
           
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 155 op)
                                                                       
Digitaalisuus
                                                                       
Tulevaisuuden digitaalisuus 3
       
                 
                                   
Verkot, tietoturva ja pilvipalvelut 3
       
                 
                                   
Digitaaliset työkalut 4
       
                 
                                   
Mekaniikka
                                                                       
Matemaattiset työvälineet 5
     
             
                                         
Mekaniikan sovellukset 5
     
             
                                         
Sähkö, lämpö ja energia
                                                                       
Sähkö 6  
       
                     
                             
Lämpö ja energia 6  
       
                     
                             
English for Engineers 3  
       
                     
                             
Mekaniikka ja automaatio 1
                                                                       
Mekaniikan perusteet 5
     
             
                                         
Automaation perusteet 5
     
             
                                         
Pajatyöskentely 5
     
             
                                         
Mekaniikka ja automaatio 2
                                                                       
Koneenosat ja mitoitus 7
       
                 
                                   
Sähkömoottorikäytöt 3
       
                 
                                   
Projekti 1 5
     
               
                             
Mekaniikka ja automaatio 3
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Mitoitus ja mallinnus 7  
       
                     
                             
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5  
       
                     
                             
Projekti 2.1 3  
       
                     
                             
Materiaalit ja valmistustekniikat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Konstruktiomateriaalit 5  
         
                         
                       
CAM/CAE 5  
         
                         
                       
Koneistus, hitsaus ja levytekniikka 5  
         
                         
                       
Muovimateriaalit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Muovitekniikan perusteet 5    
         
                             
                 
Muovien rakenne- ja lujuusoppi 5    
         
                             
                 
Muovien ominaisuudet ja niiden testaus 5    
         
                             
                 
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
Harjoittelu 2 10
Harjoittelu 3 10
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
6460411529.834.240.319.823187.57.59.99.99.911.411.411.413.413.413.46.66.66.67.77.77.76662.52.52.52.52.52.5
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6460411529.834.240.319.823187.57.59.99.99.911.411.411.413.413.413.46.66.66.67.77.77.76662.52.52.52.52.52.5

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka, Lahti

Materiaali- ja valmistustekniikka

Materiaalien ja valmistustekniikan suuntautumisessa opit, kuinka oikeat materiaalit toimivat oikeissa ympäristöissä ja kuinka erilaisia osia ja tuotteita valmistetaan. Oli kysymys polymeereistä, komposiiteista tai metalleista, oikean materiaalin ja valmistusmenetelmän löytyminen on erittäin tärkeää niin taloudellisten kuin vaikka ympäristöasioiden puolesta.