IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka 21s, päivätoteutus, lahti, kone- ja tuotantotekniikka
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka 21S, päivätoteutus, Lahti, Kone- ja tuotantotekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                 
                                   
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
113104.56.52.50.50.50.5001.51.51.52.22.22.20.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Yhteinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Konetekniikan fysiikka 3
       
                 
                                   
Yleinen konetekniikka
                                                                       
Valmistusmenetelmien perusteet 5
     
             
                                         
Johdatus konetekniikkaan 5
     
             
                                         
Digitaaliset sovellukset 5
     
             
                                         
Konetekniikan perusteet
                                                                       
Koneenpiirustuksen perusteet 5
     
             
                                         
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet 5
       
                 
                                   
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5
       
                 
                                   
Valmistus ja tuotanto
                                                                       
Tuotantotekniikka 3  
       
                     
                             
Hitsaus- ja levytyötekniikka 3  
       
                     
                             
Lastuava työstö 3  
       
                     
                             
Konetekniikan projekti 3  
       
                     
                             
Koneenosien perusteet 3  
         
                         
                       
Mekaniikan perusteet
                                                                       
Konetekniikan mekaniikka 5  
       
                     
                             
Statiikka 5  
         
                         
                       
Lujuusoppi 5  
         
                         
                       
Automaation perusteet
                                                                       
Sähkötekniikan perusteet 5
       
                 
                                   
Automaation perusteet 5
       
                 
                                   
Suunnittelutekniikka
                                                                       
Koneenpiirustuksen sovellukset 5
       
                 
                                   
Kone- ja tuotesuunnittelu 5  
       
                     
                             
Koneensuunnittelun projekti 5  
         
                         
                       
Ohjausjärjestelmät 1
                                                                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5  
       
                     
                             
Logiikkaohjelmoinnin sovellussuunnittelu 5  
         
                         
                       
Operointipanelit 5  
       
                     
                             
5758002631352300008.78.78.710.310.310.311.711.711.77.77.77.7000000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Yritystoiminta ja tuotantotalous
                                                                       
Liiketoiminta ja markkinointi 5    
           
                                 
           
Johtaminen ja laatu 5    
           
                                 
           
Toiminnanohjaus 5    
           
                                 
           
Mekaniikan syventävä opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lujuusopin jatkokurssi 5    
         
                             
                 
Konedynamiikka 5    
         
                             
                 
Koneenosat 5    
         
                             
                 
Koneensuunnittelun syventävä opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Koneensuunnittelun syventävä projekti 5      
           
                                     
     
Teräsrakenteet 5      
           
                                     
     
Värähtelymekaniikka 5      
           
                                     
     
Koneensuunnittelun soveltava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
FEM-laskenta 5      
           
                                     
     
Tuotekehitys ja innovaatiot 5      
           
                                     
     
Virtuaalisuunnittelun projekti 5      
           
                                     
     
Osaamisen yksilöllinen kehittäminen
                                                                       
Työpaikkaopinnot 15                                                                        
00303000001515300000000000000555555101010000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
         
                         
                       
Harjoittelu 2 10    
           
                                 
           
Harjoittelu 3 10      
             
                                         
0101010000100100100000000003.33.33.30003.33.33.30003.33.33.3
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                         
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00015000000015000000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6871414030.537.537.533.515.525.5301010.210.210.212.512.512.512.512.512.511.211.211.25.25.25.28.58.58.51010103.33.33.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka 21S, päivätoteutus, Lahti

Kone- ja tuotantotekniikka