IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka, päivätoteutus, lahti, koneensuunnittelu ja tuotanto
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti, Koneensuunnittelu ja tuotanto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                 
                                   
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
113104.56.52.50.50.50.5001.51.51.52.22.22.20.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Konetekniikan fysiikka 3
       
                 
                                   
Yleinen konetekniikka
                                                                       
Valmistusmenetelmien perusteet 5
     
             
                                         
Johdatus konetekniikkaan 5
     
             
                                         
Digitaaliset sovellukset 5
     
             
                                         
Konetekniikan perusteet
                                                                       
Koneenpiirustuksen perusteet 5
       
                 
                                   
Kunnossapitotekniikka 5  
       
                     
                             
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet 5
       
                 
                                   
Valmistus ja tuotanto
                                                                       
Tuotantotekniikka 3  
       
                     
                             
Hitsaus- ja levytyötekniikka 3  
       
                     
                             
Lastuava työstö 3  
       
                     
                             
Konetekniikan projekti 3  
       
                     
                             
Koneenosien perusteet 3  
       
                     
                             
Mekaniikan perusteet
                                                                       
Konetekniikan mekaniikka 5  
       
                     
                             
Statiikka 5  
         
                         
                       
Lujuusoppi 5  
         
                         
                       
Automaation perusteet
                                                                       
Pneumatiikka ja hydrauliikka 5  
         
                         
                       
Sähkötekniikan perusteet 5
       
                 
                                   
Robotiikka 5  
         
                         
                       
Suunnittelutekniikka
                                                                       
Koneenpiirustuksen sovellukset 5  
       
                     
                             
Kone- ja tuotesuunnittelu 5  
         
                         
                       
Konetekniikan simulaatiot 5  
         
                         
                       
Yritystoiminta ja tuotantotalous
                                                                       
Liiketoiminta ja markkinointi 5    
           
                                 
           
Johtaminen ja laatu 5    
           
                                 
           
Toiminnanohjaus 5    
           
                                 
           
Ohjausjärjestelmät 1
                                                                       
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5    
         
                             
                 
Logiikkaohjelmoinnin sovellussuunnittelu 5    
         
                             
                 
Operointipanelit 5    
         
                             
                 
426330021213330151500777777111111101010555555000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Osaamista laajentava opintokokonaisuus
(Valitaan opintoja 30 op)
   
         
                               
     
Ohjausjärjestelmät 2
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
PC-pohjaiset ohjausjärjestelmät 5    
           
                                 
           
Käyttöliittymä ja valvomo 5    
           
                                 
           
Automaatioprojekti 5    
           
                                 
           
Työpaikkaopinnot 15      
           
                                     
     
0030300000030300000000000000000101010101010000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
         
                         
                       
Harjoittelu 2 10    
           
                                 
           
Harjoittelu 3 10      
             
                                         
0101010000100100100000000003.33.33.30003.33.33.30003.33.33.3
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                         
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00015000000015000000000000000000000555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5376714025.527.535.540.515.555.530108.58.58.59.29.29.211.811.811.813.513.513.55.25.25.218.518.518.51010103.33.33.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti

Koneensuunnittelu ja tuotanto