IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus > Insinööri (amk), konetekniikka, päivätoteutus, lappeenranta, koko opetussuunnitelma
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, Koko opetussuunnitelma

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
VIESTINTÄ
                                                                       
Työelämän viestintä (tekniikka) 3
     
           
                                   
English for Professional Development (Technology) 4
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet (teknik) 2
     
           
                                   
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
Konetekniikan viestintä 4  
       
                   
                       
Meetings and Discussions 3    
         
                           
           
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET PERUSOPINNOT
                                                                       
Tekniikan matemaattiset apuvälineet 3
     
           
                                   
Tekniikan perusmatematiikka 3
     
           
                                   
Fysiikka 3
     
           
                                   
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                       
JOHDANTO KONETEKNIIKKAAN
                                                                       
Tekniikka oppimisympäristönä 5
     
           
                                   
Tekniikka tutuksi 3
     
           
                                   
Materiaalien rakenne ja ominaisuudet 3
     
           
                                   
Konetekniset mittaukset 4
     
           
                                   
KONETEKNIIKAN PERUSTEET
                                                                       
Konetekniikan mekaniikka 3
     
           
                                   
Valmistusmenetelmät 3
     
           
                                   
Projektitoiminta 3
     
           
                                   
Konetekniikan materiaalit 3
     
           
                                   
SUUNNITTELUTEKNIIKAN PERUSTEET
                                                                       
Rakenteiden mekaniikka 3
     
           
                                   
Laite- ja rakennesuunnittelun perusteet 3
     
           
                                   
Koneenpiirustus 1 6
     
           
                                   
Sähköpneumatiikka 3
     
           
                                   
TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                                       
Teollisuuden kunnossapito 3  
       
                     
                             
Koneautomaatio 4  
         
                         
                       
Tuotantotekniikka 4  
         
                         
                       
VALMISTUSTEKNIIKKA
                                                                       
Hitsaus- ja levytyötekniikka 5  
       
                     
                             
Lastuava työstö 3  
         
                         
                       
Sähkötekniikka 3  
       
                     
                             
Valmistustekniikan projekti 4  
       
                   
                       
KONETEKNIIKKA
                                                                       
Konedynamiikka 3  
         
                         
                       
Energiatekniikka 4  
       
                     
                             
Konetekniikan laboraatiot 4  
         
                         
                       
Hydraulitekniikka 4  
         
                         
                       
SUUNNITTELUTEKNIIKKA
                                                                       
Laite- ja rakennesuunnittelu 1 4  
       
                     
                             
Laite- ja rakennesuunnittelu 2 3  
         
                         
                       
Koneenpiirustus 2 5  
         
                         
                       
606030303024.535.51.51.5001010101010108.28.28.211.811.811.80.50.50.50.50.50.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
KONETEKNIIKAN SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                                       
Mekaaniset värähtelyt 3    
         
                           
           
Tuotesuunnittelu ja materiaalinvalinta 4    
         
                           
           
Tuotekehitys 4    
         
                           
           
Kunnossapitoteknologia 3    
         
                           
           
Koneenosat 1 3    
         
                           
           
Työturvallisuus ja työlainsäädäntö 3    
         
                           
           
Koneautomaatiotekniikan projekti 3      
           
                                   
Koneenosat 2 3      
           
                                   
Tuotantotalous 4      
           
                                   
VAIHTUVA OPINTOKOKONAISUUS
                                                                       
Virtaus- ja lämpövoimakoneet 5                                                                        
Konetekniikan simulaatiot 5                                                                        
Konetekniikan sovellukset 5                                                                        
00201000001010550000000000003.33.33.33.33.33.31.71.71.71.71.71.7
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT/ SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                                       
Tuotantotekniikan ja kunnossapidon suuntautumisvaihtoehto
                                                                       
Työpaikkaopinnot 1 10    
         
                           
           
Työpaikkaopinnot 2 10      
           
                                   
Kone- ja tuotesuunnittelun suuntautumisvaihtoehto
                                                                       
Elementtimenetelmä 1 4                                                                        
Elementtimenetelmä 2 3                                                                        
Värähtelymekaniikka 3                                                                        
Koneensuunnittelu 5                                                                        
Teräsrakenteet 5                                                                        
001010000055550000000000001.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                                       
Johdatus matematiikkaan 3
     
           
                                   
Differentiaalilaskenta (LUT) 4
     
           
                                   
Venäjä 1 2
     
           
                                   
Venäjä 2 2
     
           
                                   
Prepkurs i svenska 3
     
           
                                   
14000770000002.32.32.32.32.32.3000000000000000000
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 1 15  
       
                   
                       
Harjoittelu 2 15    
         
                           
           
015150007.57.57.57.5000000002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyöprosessi 3      
           
                                   
Opinnäytetyöseminaarit 2      
           
                                   
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 10      
           
                                   
000150000007.57.50000000000000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 74754820373732432424101012.312.312.312.312.312.310.710.710.714.314.314.38888883.43.43.43.43.43.4

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta

Koko opetussuunnitelma