IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Insinööri (amk), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, lahti, yhdyskuntasuunnittelu
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti, Yhdyskuntasuunnittelu

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
113106.54.52.50.50.50.5002.22.22.21.51.51.50.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 120 op)
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Ammattialan fysiikka - ympäristö 3
       
                 
                                   
Ympäristöinventointi ja monitorointi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Fysiikan laboratorio- ja laskuharjoitukset 3  
       
                     
                             
Kemian laboratorio- ja laskuharjoitukset 2
       
                 
                                   
Ympäristöinventoinnit 5  
       
                     
                             
Ympäristökemia ja näytteenotto 5  
       
                     
                             
Energia- ja ympäristötekniikan perusteet
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ekosysteemit ja ilmastonmuutos 5
     
             
                                         
Vesi- ja energiahuolto 5
     
             
                                         
Pilaantuneet maat ja jätehuolto 5
     
             
                                         
Yhdyskunnat ja ympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kestävä yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 6
       
                 
                                   
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 3
       
                 
                                   
Paikkatieto 3
       
                 
                                   
Tietokoneavusteinen suunnittelu 3
       
                 
                                   
Kiertotalous, yhdyskunta ja liikkuminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ilmastonmuutos ja lämpöoppi 3  
       
                     
                             
Liikkuminen ja yhdyskunta 6  
       
                     
                             
Minä kuluttajana 2  
       
                     
                             
Ympäristövaikutusten arviointi 4  
       
                     
                             
Asuinympäristön kehittäminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Asuinympäristön kehittäminen 5  
         
                         
                       
Asemakaavan laadinta 5  
         
                         
                       
Lähiympäristön suunnittelu 5  
         
                         
                       
Kunta toimintaympäristönä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kunta toimintaympäristönä 5    
         
                             
                 
Kunnan kehittämisprojekti 10    
         
                             
                 
Tutkimusmenetelmät ja soveltavat projektit
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tutkimusmenetelmät ja raportointi 5    
         
                             
                 
Yhdyskunta- ja ympäristöalan soveltava projekti 5    
           
                                 
           
Applied environmental projects 5    
           
                                 
           
4446300212331152010007777.77.77.710.310.310.35556.76.76.73.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Digitalisaatio kiertotaloudessa
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Digitaaliset sovellukset 5    
           
                                 
           
Data-analyysi, laskentaohjelmien ja paikkatiedon soveltaminen 5    
           
                                 
           
Digitalisaatio kiertotaloudessa - soveltavat projektit 5    
           
                                 
           
Enviromental, quality and project management
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
EHQS-systems, standards and auditing 5    
         
                             
                 
CSR-reporting, models and practices 5    
         
                             
                 
Project and risk management 5    
         
                             
                 
Kestävä toimintojen ohjaus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Vastuullinen liiketoiminta ja markkinointi 5                                                                        
Kestävä toiminnanohjaus 5                                                                        
Johtaminen ja laatu 5                                                                        
003000000151500000000000000555555000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10                                                                        
Harjoittelu 2 10                                                                        
Harjoittelu 3 10                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
000150000007.57.50000000000000000002.52.52.52.52.52.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 554961027.527.533.515.535.525.5009.29.29.29.29.29.211.111.111.15.25.25.211.911.911.98.58.58.5000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti

Yhdyskuntasuunnittelu