IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Koulutus rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.
YDINOSAAMINEN 180 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
    Harjoittelu 30 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 60 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.