IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus > Tietojenkäsittelyn koulutus 17, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tietojenkäsittelyn koulutus 17, Lahti

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1
       
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 2
       
               
                             
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
     
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
       
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
         
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
           
                               
     
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
           
                               
     
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Näkyvyyttä verkkosivuilla
                                                               
Käyttöliittymäsuunnittelu ja WWW-teknologiat 5
     
           
                                   
Verkkosivujen julkaiseminen ja analytiikka 5
     
           
                                   
Tietoturvallinen verkkosivusto -projekti 5
     
           
                                   
Liiketoimintaprosessit
                                                               
Toimitusverkostot 5
       
               
                             
Talouden hallinta 5
       
               
                             
Esimiestyö 5
     
           
                                   
Asiakkuudet ja markkinointi 5
       
               
                             
Web Applications
                                                               
Orientation to programming 5
       
               
                             
User-centered prototype development and application publishing 5
       
               
                             
Agile web project 5
       
               
                             
Ideasta liiketoimintaa
                                                               
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5  
       
                   
                       
Kannattava yritys 5  
       
                   
                       
Menestyvä liiketoiminta 5  
       
                   
                       
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10    
           
                               
     
Harjoittelu 2 10      
           
                                   
Harjoittelu 3 10      
           
                                   
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
6217263028341610.525.5309.39.39.311.311.311.35.35.35.30.30.30.30.20.20.28.58.58.5101010
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6217263028341610.525.5309.39.39.311.311.311.35.35.35.30.30.30.30.20.20.28.58.58.5101010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.