IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus > Tradenomi (amk), tietojenkäsittely, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
     
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
           
                                   
English for Work 4
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                       
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
113106.54.52.50.50.50.502.22.22.21.51.51.50.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                               
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
Talouden hallinta 5
     
           
                                   
Kansantalous 3
       
               
                             
TYÖVÄLINE- JA MENETELMÄOSAAMINEN
                                                               
Liike-elämän matematiikka 4
     
           
                                   
Työvälineohjelmistot 5
     
         
                             
Tutkimusmenetelmät 4    
         
                           
           
Svenska på företag 1 3  
       
                   
                       
AMMATTIOPINNOT
                                                               
TIETOJENKÄSITTELY
                                                               
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                                   
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5
       
               
                             
Ohjelmistotuotanto 5  
       
                   
                       
Webteknologiat 5
       
               
                             
Front-end työkalut 5  
       
                   
                       
Projektityö 1 7  
         
                       
                 
Devops 5    
         
                         
     
Tietokannat 5
       
               
                             
Back-end työkalut 5  
         
                       
                 
Android, Javaohjelmointi 5    
         
                           
           
Projektityö 2 10    
         
                         
     
Mobiilisovelluskehitys 5    
           
                               
     
LIIKETALOUS
                                                               
Ammattikirjallisuus ja dialogi 6
   
       
     
Liiketoiminnan kehittäminen digitalisoituneessa maailmassa 5  
         
                       
                 
Talouden digiprosessit 4  
       
                   
                       
Kannattava liiketoiminta 4  
       
                   
                       
Asiakaskokemuksen johtaminen 5    
           
                               
     
Luovien tiimien johtaminen 5  
         
                       
                 
Arvoverkostot 5  
         
                       
                 
Digitaalisen ympäristön juridiikka 5  
         
                       
                 
43.255.436.4021.521.722.233.217.718.707.27.27.27.27.27.27.47.47.411.111.111.15.95.95.96.26.26.2000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Liiketalouden matematiikan perusteet 3                                                                
00000000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 1 10  
       
                   
                       
Harjoittelu 2 10    
         
                           
           
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
01020000100101000000003.33.33.30003.33.33.33.33.33.3000
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                   
0010500005550000000000001.671.671.671.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 54.268.457.402826.234.733.728.229.209.49.49.48.78.78.711.511.511.511.311.311.39.49.49.49.79.79.7000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.