IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tradenomi (AMK): 210 op
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (AMK)

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muista omaa ammatillista kasvua tukevista opinnoista.
YDINOSAAMINEN 135 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 65 op
    Harjoittelu 30 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 75 op

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.