IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus, kansainvälinen kauppa 18k, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Liiketalouden koulutus, Kansainvälinen kauppa 18K, Lahti

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Yhteinen ydinosaaminen
                                                               
English for Work 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1  
     
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 2  
     
               
                             
Asiantuntijaviestintä 4
     
           
                                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 1 2
   
         
                             
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 2 2  
     
                 
                 
Ammatillisen osaamisen kehittyminen 3 1    
       
                         
     
Tutkimus ja kehittäminen 5    
       
                       
                 
Tulevaisuuksien ennakointi 5    
       
                       
                 
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Projektinhallinta ja työelämän verkostot
                                                               
Projektinhallinta 5
     
           
                                   
Digitaalinen työvälineosaaminen ja itsensä brändäys 10
     
           
                                   
Liiketoimintaprosessit
                                                               
Toimitusverkostot 5  
     
               
                             
Talouden hallinta 5  
     
               
                             
Esimiestyö 5  
     
               
                             
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
Ideasta liiketoimintaa
                                                               
Liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat 5
     
           
                                   
Kannattava yritys 5  
     
               
                             
Menestyvä liiketoiminta 5  
       
                   
                       
Think Big - Global Approach to Business
                                                               
Global Communication in Business 5  
       
                   
                       
Presentation and Public Speaking Skills 5  
     
               
                             
Global Business Opportunities 5    
       
                       
                 
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 10      
         
                               
     
Harjoittelu 2 10      
         
                               
     
Harjoittelu 3 10      
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
334016.545.5332911160.530.5151111119.79.79.73.73.73.75.35.35.30.20.20.210.210.210.2555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 334016.545.5332911160.530.5151111119.79.79.73.73.73.75.35.35.30.20.20.210.210.210.2555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.