IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016) > Muotoilun koulutus 16s muoti- ja vaatetussuunnittelu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille), lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilun koulutus 16S Muoti- ja vaatetussuunnittelu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskelijoille), Lahti

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Muotoilun perusteet
                                                                       
Johdatus muotoiluopintoihin 5
     
             
                                         
Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6
     
             
                                         
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4
     
             
                                         
Muotoilun taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Muotoiluprosessi
                                                                       
Muotoiluprosessi 1 5
     
           
                                   
Digitaalinen muodin kuvitus 3
       
                 
                                   
Kaava- ja valmistustekniikan perusteet 7
     
           
                                   
Tekstiilien raaka-aineet ja rakenteet 5
       
                 
                                   
Elävän mallin piirustus 1 3
     
           
                                   
Muotoilupiirtäminen, muoti- ja vaatetussuunnittelu 4
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2  
       
                     
                             
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                   
                       
Informaatiolukutaito 1  
       
                   
                       
Käyttögraafiset ohjelmistot 3  
       
                     
                             
Ympäristötehokas muotoilu
                                                                       
Ympäristötehokas muotoilu 5  
         
                         
                       
Neulesuunnittelu 5  
       
                     
                             
Syventävä kaava- ja valmistustekniikka 7  
         
                         
                       
Muotoilijan presentointi
                                                                       
Piirustus ja maalaus 3  
       
                   
                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                   
                       
Elävän mallin piirustus 2 3  
       
                   
                       
Muotoilijan portfolio 4  
         
                         
                       
Muotoilija ja tuotekehitys
                                                                       
Tuotekehitysprosessi, funktionaaliset tuotteet 10    
         
                             
                 
Luovan alan yrittäjyys 5    
         
                             
                 
Ammatillinen profiloituminen
                                                                       
Muotoilijaidentiteetti, muoti- ja vaatetussuunnittelu 4      
           
                                   
Tulevaisuuden tutkimus, muoti- ja vaatetussuunnittelu 4      
           
                                   
Strateginen muotoilu, muoti- ja vaatetussuunnittelu 4      
           
                                   
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3      
           
                                     
     
Asiantuntijuutta syventävät opinnot
                                                                       
Digitaalinen viestintä 3      
           
                                   
Näytöskoulutus 5      
           
                                   
Itsenäinen kaavamuotoilu 7      
           
                                   
Muotoiluprosessi syventävä, muoti- ja vaatetussuunnittelu
                                                                       
Muotoiluprosessi 2 5  
         
                         
                       
Muotoilun historia 3  
       
                   
                       
Painokangassuunnittelu 5  
         
                         
                       
Plastinen sommittelu I 3  
       
                   
                       
HARJOITTELU
                                                                       
Erikoistava harjoittelu 15  
       
                     
           
Työelämäharjoittelu 15    
       
                         
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6065355031.528.524.540.52510242610.510.510.59.59.59.58.28.28.213.513.513.58.38.38.33.33.33.38888.78.78.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Erikoistuotteiden kaavoitus 5    
         
                             
                 
Erikoistekniikat ja materiaalin muokkaus 5    
         
                             
                 
Tekstiilien eettiset ja ekologiset kysymykset 5    
         
                             
                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
00150000015000000000000000555000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6065355031.528.524.540.52510242610.510.510.59.59.59.58.28.28.213.513.513.58.38.38.33.33.33.38888.78.78.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muoti- ja vaatetussuunnittelun pääaine antaa valmiudet suunnitella eri kohderyhmille eettisesti, esteettisesti, teknisesti ja taloudellisesti korkeatasoisia tuotteita ja mallistoja.

Opinnoissa keskitytään muodin näkökulmasta mm. käyttäjälähtöiseen ja kestävään muotoiluun, vaatetuksen funktionaalisuuteen ja vaatetusmateriaaleihin.

Alalla menestyminen edellyttää mm. ideointikykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, projektityötaitoja, hyvää visuaalista ilmaisua, alalla käytettävien tietokoneohjelmien hallintaa, tiedon hankinta- ja soveltamistaitoja.

Vaatetussuunnittelija voi toimia erilaisissa tehtävissä, mm. vaatetusteollisuuden, kaupan ja median palveluksessa, puvustajana teatteri- ja elokuvien tuotannossa sekä itsenäisenä yrittäjänä. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu teollisuudessa mm. mallien ja mallistojen suunnittelu, materiaalivalinnat ja tekninen ohjeistaminen. Hän toimii asiantuntijana ja ammattilaisena tuotekehitystiimissä, joka on osa yrityksen markkinointiryhmää.