IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016) > Muotoilun koulutus 16s korumuoilu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskeijoille), lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilun koulutus 16S Korumuoilu (syksyllä 2016 aloittaneille opiskeijoille), Lahti

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Muotoilun perusteet
                                                                       
Johdatus muotoiluopintoihin 5
     
           
                                   
Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6
     
           
                                   
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4
     
           
                                   
Muotoilun taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Muotoiluprosessi
                                                                       
Muotoilupiirtäminen 5
     
           
                                   
Rakenne ja materiaalioppi, korumuotoilu 6
     
           
                                   
Orientoivat pajaopinnot 3
     
           
                                   
Jalometallit ja tuotantotekniikoiden perusteet 1 4
     
           
                                   
Jalometallit ja tuotantotekniikoiden perusteet 2 5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Muotoiluprosessi 1, korumuotoilu 4
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                   
                       
Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2  
       
                   
                       
Elävän mallin piirustus 1 3  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                   
                       
Informaatiolukutaito 1  
       
                   
                       
Ympäristötehokas muotoilu
                                                                       
Ympäristötehokas muotoilu 5  
       
                   
                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistaminen 4  
       
                   
                       
Syventävä tuotantotekniikka 5  
       
                   
                       
Muotoilijan presentointi
                                                                       
Muotoilijan portfolio 6  
       
                   
                       
Piirustus ja maalaus 3  
       
                   
                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                   
                       
Koru ja asuste 4  
       
                   
                       
Muotoiluprosessi syventävä
                                                                       
Mallintaminen työkaluna 5  
       
                   
                       
Plastinen sommittelu I 3  
       
                   
                       
Muotoilun historia 3  
       
                   
                       
Muotoiluprosessi 2, korumuotoilu 5  
       
                   
                       
Muotoilija ja tuotekehitys
                                                                       
Luovan alan yrittäjyys 3    
         
                             
                 
Tuotekehitysprojekti, korumuotoilu 7    
         
                             
                 
Materiaaliyhdistelmät 5    
         
                           
           
Ammatillinen profiloituminen
                                                                       
Muotoilijaidentiteetti 5      
           
                                   
Tulevaisuuden tutkimus 5      
           
                                   
Strateginen muotoilu, korumuotoilu 5      
           
                                   
Asiantuntijuutta syventävät opinnot, korumuotoilu
                                                                       
Korumuotoilijan gemmologia 5      
           
                                   
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3      
           
                                   
Pääainetta tukevat opinnot 7      
           
                                   
HARJOITTELU
                                                                       
Erikoistava harjoittelu 15  
       
                     
           
Työelämäharjoittelu 15    
       
                         
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
606535503030303522.512.522.527.510101010101010101011.711.711.77.57.57.54.24.24.27.57.57.59.29.29.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Korumateriaalien pinnotus ja värjääminen 5    
         
                           
           
Taontatekniikat korumuotoilussa 5    
         
                           
           
Galvano- ja etsaustekniikat 5    
         
                           
           
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
0015000007.57.5000000000000002.52.52.52.52.52.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606535503030303522.512.522.527.510101010101010101011.711.711.77.57.57.54.24.24.27.57.57.59.29.29.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Korumuotoilun pääaine kouluttaa perinteiset kultasepäntaidot hallitsevia ja nykyaikaisen tietokonepohjaisen korusuunnittelun ja -valmistuksen osaavia muotoilun ammattilaisia. Koulutus painottuu ilmaisun, luovuuden sekä kulttuurillisen ja taideteollisen arvopohjan vahvistamiseen. Opinnoissa painottuu tuotantorakenteiden suunnittelu ja muotoilu sekä materiaalituntemus.