IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu > Insinööri (amk), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu 22s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
113106.54.52.50.50.50.5002.22.22.21.51.51.50.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Ammattialan fysiikka - rakennus 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelun perusteet
                                                                       
Kestävä yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 6
       
                 
                                   
Ympäristöinventoinnit 5  
       
                     
                             
Liikkuminen ja yhdyskunta 6
     
             
                                         
Viheralueet yhdyskuntasuunnittelussa
                                                                       
Viheralueet ja niiden prosessit 6  
         
                         
                       
Hulevedet 5    
         
                             
                 
Kaupunkimetsien hoito 5    
           
                                 
           
Rakentamisen perusteet
                                                                       
Geotekniikka 3  
       
                     
                             
Talonrakentamisen perusteet 5
       
                 
                                   
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
     
             
                                         
Ympäristö
                                                                       
Ekosysteemit ja ilmastonmuutos 5
       
                 
                                   
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 3  
       
                     
                             
Vesihuoltotekniikka 5  
         
                         
                       
Asuinympäristön kehittäminen
                                                                       
Asuinympäristön kehittäminen 5  
         
                         
                       
Asemakaavan laadinta 5  
         
                         
                       
Lähiympäristön suunnittelu 5  
         
                         
                       
Digitalisaatio yhdyskuntasuunnitelussa
                                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen 5
     
             
                                         
Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen 5
       
                 
                                   
Tietomallintamisen perusteet ja työkalut 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelun ajankohtaiset teemat 3    
           
                                 
           
Kunta toimintaympäristönä
                                                                       
Kunta toimintaympäristönä 5    
         
                             
                 
Kunnan kehittämisprojekti 10    
         
                             
                 
5240300223014262010007.37.37.31010104.74.74.78.78.78.76.76.76.73.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Infratekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Rakentaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kiertotalous, yhdyskunta ja liikkuminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yhdyskuntasuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Muut LABissa suoritetut opinnot (mm. kieli- ja viestintäopinnot)
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
LAB@avain 1                                                                        
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
Vaihdossa suoritetut opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                     
                             
Harjoittelu 2 10    
         
                             
                 
Harjoittelu 3 10      
           
                                     
     
0101010001001001000000003.33.33.30003.33.33.30003.33.33.3000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                                 
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00510000005550000000000000001.671.671.671.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6353411028.534.526.526.530.510.51009.59.59.511.511.511.58.88.88.88.98.98.910.210.210.23.53.53.53.33.33.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.