IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, yhdyskuntasuunnittelu > Insinööri (amk), yhdyskuntasuunnittelu 22s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
113106.54.52.50.50.50.5002.22.22.21.51.51.50.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Ammattialan fysiikka - rakennus 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelun perusteet
                                                                       
Kestävä yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 6
       
                 
                                   
Ympäristöinventoinnit 5  
       
                     
                             
Liikkuminen ja yhdyskunta 6
     
             
                                         
Viheralueet yhdyskuntasuunnittelussa
                                                                       
Viheralueet ja niiden prosessit 6  
         
                         
                       
Hulevedet 5    
         
                             
                 
Kaupunkimetsien hoito 5    
           
                                 
           
Rakentamisen perusteet
                                                                       
Geotekniikka 3  
       
                     
                             
Talonrakentamisen perusteet 5
       
                 
                                   
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
     
             
                                         
Ympäristö
                                                                       
Ekosysteemit ja ilmastonmuutos 5
       
                 
                                   
Vesi- ja energiahuolto 5  
       
                     
                             
Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto 3  
       
                     
                             
Asuinympäristön kehittäminen
                                                                       
Asuinympäristön kehittäminen 5  
         
                         
                       
Asemakaavan laadinta 5  
         
                         
                       
Lähiympäristön suunnittelu 5  
         
                         
                       
Digitalisaatio yhdyskuntasuunnitelussa
                                                                       
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja mallintaminen 5
     
             
                                         
Paikkatieto ja digitalisaation hyödyntäminen 3
       
                 
                                   
Tietomallintamisen perusteet ja työkalut 3
       
                 
                                   
Kunta toimintaympäristönä
                                                                       
Kunta toimintaympäristönä 5    
         
                             
                 
Kunnan kehittämisprojekti 10    
         
                             
                 
Tutkimusmenetelmät
                                                                       
Tutkimusmenetelmät ja raportointi 5    
           
                                 
           
5040300222819212010007.37.37.39.39.39.36.36.36.37776.76.76.73.33.33.3000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Infratekniikka
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Hydrologia ja hydrauliikka 3                                                                        
Verkostorakentaminen 3                                                                        
Tiesuunnittelun perusteet 4                                                                        
InfraCAD ja BIM 3                                                                        
Kadun suunnittelu 5                                                                        
Rakentaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Kiertotalous, yhdyskunta ja liikkuminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ilmastonmuutos ja lämpöoppi 3      
           
                                     
     
Minä kuluttajana 2      
           
                                     
     
Yhdyskuntasuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yhdyskunta- ja ympäristöalan soveltava projekti 5      
           
                                     
     
000100000001000000000000000000003.33.33.3000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                     
                             
Harjoittelu 2 10    
         
                             
                 
Harjoittelu 3 10      
           
                                     
     
0101010001001001000000003.33.33.30003.33.33.30003.33.33.3000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                                 
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
00510000005550000000000000001.671.671.671.671.671.671.671.671.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6153412028.532.531.521.530.510.52009.59.59.510.810.810.810.410.410.47.27.27.210.210.210.23.53.53.56.66.66.6000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.