IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka > Insinööri (amk), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka 22s, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, infratekniikka 22S, päivätoteutus, Lappeenranta

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                 
                                   
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1    
         
                             
                 
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1    
         
                             
                 
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
111304.56.50.50.52.50.5001.51.51.52.22.22.20.20.20.20.20.20.20.80.80.80.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Ammattialan fysiikka - rakennus 3
       
                 
                                   
Rakentamisen perusteet
                                                                       
Rakennusmateriaalit 5
       
                 
                                   
Betonitekniikka I 4
       
                 
                                   
Talonrakentamisen perusteet 5
       
                 
                                   
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
     
             
                                         
Mittaustekniikka 3
     
             
                                         
Geotekniikka 3  
       
                     
                             
Maarakennus- ja louhintatekniikka 5  
       
                     
                             
Mekaniikka ja rakennusfysiikka
                                                                       
Statiikan perusteet 3
       
                 
                                   
Lujuusopin perusteet 3  
       
                     
                             
Rakenteiden mekaniikka I 4  
         
                         
                       
Rakennusfysiikka 5  
         
                         
                       
Rakennetekniikka I
                                                                       
Betonitekniikka II 4  
       
                     
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                     
                             
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Pohjarakennus 5    
         
                             
                 
Infran pohjarakenteet 4    
           
                                 
           
Talonrakentamisen pohjarakenteet 4      
           
                                     
     
Rakennustuotanto
                                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3
     
             
                                         
Työmaatekniikka 3
       
                 
                                   
Tuotannon suunnittelu 4    
           
                                 
           
Kustannushallinnan perusteet 5    
         
                             
                 
Rakennushanke
                                                                       
Tietomallintamisen perusteet ja työkalut 3
       
                 
                                   
Johtaminen ja esimiestyö 3  
       
                     
                             
Rakennuttaminen 3    
           
                                 
           
Projektityö 6      
           
                                     
     
464321101729241910111005.75.75.79.79.79.78886.36.36.33.33.33.33.73.73.73.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Infratekniikka I
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tiesuunnittelun perusteet 4  
         
                         
                       
Kadun suunnittelu 5    
         
                             
                 
InfraCAD ja BIM 3  
         
                         
                       
Rautatietekniikan perusteet 3    
         
                             
                 
Infratekniikka II
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Hydrologia ja hydrauliikka 3    
         
                             
                 
Tien suunnittelu 4    
           
                                 
           
Verkostorakentaminen 3    
           
                                 
           
Verkostosuunnittelu 5      
           
                                     
     
Infratekniikka III
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Liittymät ja liikennejärjestelmät 3    
           
                                 
           
Ympäristögeotekniikka 3      
           
                                     
     
Infran kunnossapito 3    
           
                                 
           
Mittaus- ja automaatiotekniikka 3    
         
                             
                 
Sillanrakennuksen perusteet 3    
           
                                 
           
Valinnainen moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
0730800071416800000000002.32.32.34.74.74.75.35.35.32.72.72.7000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10
     
               
                             
Harjoittelu 2 10  
       
                       
                 
Harjoittelu 3 10    
         
                               
     
510105055555500001.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6261642321.540.529.531.531.532.52307.27.27.213.613.613.69.99.99.910.510.510.510.510.510.510.910.910.97.77.77.7000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.