IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Mediasuunnittelun koulutus > Medianomi (amk), mediasuunnittelu 22s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Medianomi (AMK), mediasuunnittelu 22S, päivätoteutus, Lahti

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                 
                                   
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131104.58.50.50.50.50.5001.51.51.52.82.82.80.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
             
                                         
Väri, muoto ja sommittelu 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Visuaalisen viestinnän perusopinnot
                                                                       
Graafisen suunnittelun perusteet 5
     
             
                                         
Digitaalinen valokuvaus 5
       
                 
                                   
Visuaalisen viestinnän historia 5
       
                 
                                   
Mediasuunnittelun perusopinnot
                                                                       
Visuaaliset työvälineet 5
     
             
                                         
Mediasuunnittelun perusteet 5
     
             
                                         
Audiovisuaalisen median työvälineet 5
       
                 
                                   
Informaatiomuotoilu 5
       
                 
                                   
Studio 1: Kuvakerronta ja animaatio
                                                                       
Dramaturgia ja kuvakäsikirjoitus 5  
       
                     
                                 
Kuvakerronta ja liikkuvan kuvan suunnittelu 5  
       
                       
                               
Animaatio 5  
       
                     
                               
Animaatio- ja liikegrafiikkaprojekti 10  
       
                       
                             
Studio 2: AV-tuotanto
                                                                       
Tuotantosuunnittelu ja projektinhallinta 5  
         
                         
                           
Audiovisuaalisen median ammatillinen osaaminen 10  
         
                           
                       
Audiovisuaalinen projekti 10  
         
                           
                       
Mediasuunnittelun ydinopinnot
                                                                       
Markkinointiviestintä ja brändäys 5  
         
                         
                         
A More Sustainable Life – International project 5  
         
                             
                       
Käytettävyys, käyttöliittymät ja vuorovaikutteisuuden suunnittelu 5    
         
                             
                   
Liiketoiminnan periaatteet ja ammatinharjoittajuus 5    
           
                                 
           
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5    
         
                                   
       
Studioportfolio 1 2  
       
                       
                       
Studioportfolio 2 2    
         
                               
                 
Studioportfolio 3 1    
           
                                     
           
506214.73.3252525.536.577.73.308.38.38.38.38.38.37.512.55.581315.52.53.511.71.74.31.71.70000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                                       
Studio 3
(Valitaan yksi)
   
         
                             
                 
Game Design -studio 20    
         
                             
                 
XR/AR-studio 20                                                                        
Brändistudio 20                                                                        
Studio 4
(Valitaan yksi)
   
           
                                 
           
Mediasuunnitteluprojekti-studio 20    
           
                                 
           
UI/IxD-studio 20                                                                        
Projektiassistentti 20                                                                        
Kansainvälinen opiskelijavaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
   
           
                                 
           
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
 
     
                   
     
Opetus- ja hankeassistentti 5                                                                        
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
                                                                       
02.51152.50002.542.572.52.500000000000.80.80.814.214.214.224.224.224.20.80.80.8000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
       
                           
                   
Harjoittelu 2 10    
         
                                 
     
Harjoittelu 3 10    
         
                                 
     
03.314.7120003.36.78120000000000003.33.33.30044444000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000003.7511.250000000000000000001.251.251.254.583.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6368.8145.417.829.533.52642.856.788.717.809.89.89.811.111.111.17.712.75.791419.820.221.215.426.130.132.76.56.54.8000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.