IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Käyttökokemus ja käyttöliittymämuotoilun koulutus > Muotoilija (amk), käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilu 21s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilu 21S, päivätoteutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
131106.56.50.50.50.50.5002.22.22.22.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
             
                                         
Väri, muoto ja sommittelu 5
     
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilun perusopinnot
                                                                       
Visuaaliset suunnitteluvälineet 5
     
             
                                           
Käytettävyys, käyttöliittymät ja vuorovaikutteisuuden suunnittelu 5
     
               
                                         
Käyttöliittymäsuunnittelun menetelmät 5
       
                 
                                   
Typografian perusteet 5
       
                 
                                   
Informaatiomuotoilu 5
       
                 
                                   
Visuaalisen viestinnän historia 5
       
                 
                                     
Käyttökokemus- ja käyttöliittymämuotoilun ydinopinnot
                                                                       
Johdatus muotoiluun 5  
       
                     
                               
UX-muotoilun menetelmät 5  
       
                     
                               
Käyttöliittymäkoodauksen perusteet 5  
       
                     
                             
Prototyypistä sovellukseksi 5  
       
                       
                             
Palvelumuotoilun perusteet 5  
       
                     
                             
Markkinointiviestintä ja brändäys 5  
       
                       
                             
IoT ja tulevaisuuden käyttöliittymät 5  
         
                         
                         
Luovan alan ammattilaisuus
                                                                       
A More Sustainable Life – International project 5  
         
                           
                       
Liiketoiminnan periaatteet ja ammatinharjoittajuus 5    
         
                             
                 
4540502025301050005.88.35.89.29.26.78.313.38.32.552.51.71.71.7000000000
Täydentävä osaaminen
                                                                       
Studio 1
(Valitaan yksi)
 
         
                         
                       
App Workshop -studio 20  
         
                         
                       
Studio 2
(Valitaan yksi)
   
         
                             
                 
UI/UX-koodausstudio 20    
         
                             
                 
Studio 3
(Valitaan yksi)
   
           
                                 
           
UI/IxD-studio 20    
           
                                 
           
Kansainvälinen opiskelijavaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Studio 4
(Valitaan yksi)
     
           
                                     
     
XR/AR-studio 20      
           
                                     
     
Palvelumuotoilustudio 20                                                                        
Julkaisustudio 20                                                                        
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
   
         
                           
           
Studioportfolio 1 2                                                                        
Studioportfolio 2 2                                                                        
Studioportfolio 3 1                                                                        
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5                                                                        
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
                                                                       
040904000040454540000000000013.313.313.315151515151513.313.313.3000
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 10  
       
                       
                 
Harjoittelu 2 10    
           
                                   
           
Harjoittelu 3 10      
           
                                     
       
05151000055101000000000001.71.71.71.71.71.7055550000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58861115026.531.530.555.555.555.5500810.5811.411.48.98.513.58.517.720.217.718.618.618.615.220.220.218.318.313.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.