IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, talonrakennustekniikka > Insinööri (amk), talonrakennustekniikka 21s, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka 21S, päivätoteutus, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
             
                                         
English for Work 4  
       
                     
                             
Svenska i arbetslivet, muntlig 1    
         
                             
                 
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1    
         
                             
                 
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
75306.50.54.50.52.50.5002.22.22.20.20.20.21.51.51.50.20.20.20.80.80.80.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
Matematiikan ja fysiikan perusteet
                                                                       
Tekniikan matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tekniikan matematiikka 1 3
       
                 
                                   
Tekniikan matematiikka 2 3  
       
                     
                             
Tekniikan fysiikan perusteet 3
     
             
                                         
Ammattialan fysiikka - rakennus 3
       
                 
                                   
Rakentamisen perusteet
                                                                       
Rakennusmateriaalit 5
       
                 
                                   
Betonitekniikka I 4
       
                 
                                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                                         
Yhdyskuntarakentamisen perusteet 5
       
                 
                                   
Mittaustekniikka 3
     
             
                                         
Geotekniikka 3  
       
                     
                             
Maarakennus- ja louhintatekniikka 5  
       
                     
                             
Mekaniikka ja rakennusfysiikka
                                                                       
Statiikan perusteet 3
       
                 
                                   
Lujuusopin perusteet 3  
       
                     
                             
Rakenteiden mekaniikka I 4  
         
                         
                       
Rakennusfysiikka 5  
         
                         
                       
Rakennetekniikka I
                                                                       
Betonitekniikka II 4  
       
                     
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                     
                             
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Pohjarakennus 5    
         
                             
                 
Infran pohjarakenteet 4    
           
                                 
           
Talonrakentamisen pohjarakenteet 4      
           
                                     
     
Rakennustuotanto
                                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3
     
             
                                         
Työmaatekniikka 3
       
                 
                                   
Tuotannon suunnittelu 5    
         
                             
                 
Kustannushallinnan perusteet 4    
           
                                 
           
Rakennushanke
                                                                       
Tietomallintamisen perusteet ja työkalut 3
       
                 
                                   
Johtaminen ja esimiestyö 3  
       
                     
                             
Rakennuttaminen 3      
           
                                     
     
Projektityö 6      
           
                                     
     
46431813172924191081305.75.75.79.79.79.78886.36.36.33.33.33.32.72.72.74.34.34.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Talonrakennustekniikka I
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Rakennussuunnittelu 3  
         
                         
                       
Talotekniikka 3    
         
                             
                 
Muurattujen rakenteiden perusteet 3  
         
                         
                       
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 3    
         
                             
                 
Korjausrakennustekniikka 3    
           
                                 
           
Rakennetekniikka II
(Valitaan opintoja 15 op)
     
             
                                         
Puurakenteiden perusteet 5    
         
                             
                 
Betonirakenteiden suunnittelu 5    
           
                                 
           
Rakenteiden mekaniikka II 5    
           
                                 
           
Rakennetekniikka III
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Teräsrakenteiden suunnittelu 5    
           
                                 
           
Puurakenteiden suunnittelu 5      
           
                                     
     
Liittorakenteiden suunnittelu 3      
           
                                     
     
Betonielementtirakenteiden suunnittelu 2    
           
                                 
           
Valinnainen moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
063123000611208150000000002223.73.73.76.76.76.72.72.72.7555
Harjoittelu
                                                                       
Harjoittelu 1 10                                                                        
Harjoittelu 2 10                                                                        
Harjoittelu 3 10                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 5354523623.529.528.525.523.528.521157.97.97.99.99.99.99.59.59.58.58.58.57.87.87.89.69.69.6777555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.