IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Bachelor’s degree programme in mechanical engineering > Bachelor of engineering, mechanical engineering 22s, full-time studies, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering 22S, full-time studies, Lappeenranta

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Core Competences
                                                                       
Developing Professional Competences 1 3
     
           
                                   
Developing Professional Competences 2 1  
       
                   
                       
Developing Professional Competences 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
                 
                                   
Intercultural Awareness 3
     
             
                                         
English for Professional Communication 5
     
             
                                   
131106.56.50.50.50.50.5001.52.52.52.22.22.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Professional Core Competences
                                                                       
Transferable competences
(Valitaan opintoja 6 op)
                                                                       
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
             
                                         
Finnish 1 3
     
             
                                         
Finnish 2 3
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
                 
                                   
Basics of mathematics and physics
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Basic studies in mathematics 3
     
             
                                         
Mathematics in Technology 1 3
       
                 
                                   
Mathematics in Technology 2 3  
       
                     
                             
Basic Studies in Physics 3
     
             
                                         
Advanced studies in physics of mechanical engineering 3
       
                 
                                   
Engineering studies
                                                                       
Basics of Mechanical Engineering 15
     
             
                                         
Design and Manufacturing Project 1 12
       
                 
                                   
Design and Manufacturing 20  
       
                   
                       
Design and Manufacturing Project 2 10  
       
                   
                       
Basics of Automation 15  
       
                   
                       
Automation Project 15  
       
                   
                       
Machine Design & Elements 15    
         
                             
                 
Design and Manufacturing Project 3 12    
         
                             
                 
516327028233330270009.39.39.37.77.77.7111111101010999000000000
Complementary Competences
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Robotics 15    
           
                                 
           
Programmable Logics and Operation Panels 15      
           
                                     
     
Project in Company Co-Operation 15                                                                        
Finnish as a Second Language
                                                                       
Finnish for Work 1 5  
       
                     
                             
Finnish for Work 2 5  
         
                         
                       
Finnish Conversation 2 3  
         
                         
                       
Finnish for Work 3 5    
         
                             
                 
Exchange Studies
                                                                       
LUT University Studies
                                                                       
Studies IIT / SSE Program
                                                                       
013201500585151500000001.71.71.72.72.72.71.71.71.7555555000
Practical Training
                                                                       
Practical Training 10                                                                        
Practical Training 2 10                                                                        
Practical Training 3 10                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Thesis
                                                                       
Thesis Planning 5                                                                        
Thesis Research and Writing 5                                                                        
Thesis Publication 5                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6477481534.529.538.538.532.515.515010.811.811.89.99.99.912.912.912.912.912.912.910.910.910.95.25.25.2555000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.