IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Palvelumuotoilun koulutus > Muotoilija (amk), palvelumuotoilu 22k, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu 22K, päivätoteutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                                         
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
             
                                         
English for Work 4
       
             
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4  
       
                 
                                   
6.5710.506.56.50.50.50.50.5002.22.22.21.52.52.50.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                         
Taideperusta
                                                                         
Taidehistoria 5
       
             
                                         
Väri, muoto ja sommittelu 5
       
             
                                         
Visuaalinen suunnittelu 5  
       
                 
                                   
Muotoilun perusopinnot
                                                                         
Johdatus muotoiluun 5
       
             
                                           
Esitystekniikat 5
       
             
                                           
Käyttäjälähtöinen suunnittelu 5
       
               
                                         
Visuaaliset suunnitteluvälineet 5  
       
                 
                                   
Palvelumuotoilun perusopinnot
                                                                         
Palvelumuotoilun perusteet 5  
       
                   
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5  
       
                 
                                     
Kehitä kokeillen 5  
         
                     
                             
Palvelumuotoilun ydinopinnot
                                                                         
Käytettävyys, käyttöliittymät ja vuorovaikutteisuuden suunnittelu 5  
         
                     
                             
Informaatiomuotoilu 5  
         
                     
                             
Markkinointiviestintä ja brändäys 5  
         
                     
                             
Palveluympäristöjen suunnittelu 5  
         
                     
                             
CAD-työskentely 5  
         
                       
                             
Strateginen muotoilu 5    
         
                         
                       
Luovan alan ammattilaisuus
                                                                         
A More Sustainable Life – International project 5    
         
                         
                       
Liiketoiminnan periaatteet ja ammatinharjoittajuus 5    
           
                             
                 
255015002520301050008.310.85.85.88.35.88.310.810.83.33.33.31.71.71.7000000000
Täydentävä osaaminen
                                                                         
Studio 1
(Valitaan yksi)
   
         
                         
                       
Palvelumuotoilustudio 20    
         
                         
                       
Studio 2
(Valitaan yksi)
   
           
                             
                 
Kaupunkimuotoilu- ja julkisten palvelujen kehittämisen studio 20    
           
                             
                 
Studio 3
(Valitaan yksi)
     
           
                                 
           
Tilasuunnittelustudio 20      
           
                                 
           
XR/AR-studio 20                                                                          
Brändistudio 20                                                                          
Game Design -studio 20                                                                          
Intelligent Mobility Studio 20                                                                          
Kansainvälinen opiskelijavaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                         
Studio 4
(Valitaan yksi)
     
             
                                     
     
UI/IxD-studio 20      
             
                                     
     
App Workshop -studio 20                                                                          
Tuotekehitysstudio 20                                                                          
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
   
         
                           
           
Studioportfolio 1 2                                                                          
Studioportfolio 2 2                                                                          
Studioportfolio 3 1                                                                          
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5                                                                          
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
                                                                         
008585000040454540000000000013.313.313.315151515151513.313.313.3000
Harjoittelu
                                                                         
Harjoittelu 10    
         
                       
                 
Harjoittelu 2 10      
           
                               
     
Harjoittelu 3 10      
           
                               
       
001020000055101000000000001.71.71.71.71.71.73.33.33.34.24.21.7000
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5        
             
                                         
0005100000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31.557111105.5031.526.530.555.555.555.550010.51387.310.88.38.5111118.518.518.518.618.618.618.518.518.517.517.515000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.