IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Palvelumuotoilun koulutus > Muotoilija (amk), palvelumuotoilu, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                                         
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
       
             
                                         
English for Work 4
       
             
                                         
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
       
                   
                                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
       
                   
                                   
Asiantuntijan viestintätaidot 4  
       
                 
                                   
6.5710.506.56.50.50.50.50.5002.22.22.21.52.52.50.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                         
Muotoilijan perusosaaminen
                                                                         
Muotoilun perusteet 5
       
             
                                         
Muotoilijan digitaaliset työkalut 5
       
             
                                         
Kehitä kokeillen 5
       
             
                                         
Taideperusta 1
                                                                         
Taiteen historia 5
       
             
                                         
Väri ja sommittelu 5
       
             
                                         
Taideperusta 2
                                                                         
Visuaalinen suunnittelu 5  
       
                 
                                   
Tila ja muoto 5  
       
                 
                                   
Palvelumuotoilijan perusosaaminen
                                                                         
Palvelumuotoilun perusteet 5  
       
                 
                                   
Mallintamisen perusteet 5  
       
                 
                                   
Luovat suunnittelumenetelmät 5  
       
                 
                                   
Ihminen ja yhteiskunta
                                                                         
Käyttäjälähtöisyys ja yhteissuunnittelu 5  
         
                     
                               
Strateginen suunnittelu 5  
         
                     
                             
Kaupunkimuotoilu ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5  
         
                       
                             
Tiedon visualisointi ja vuorovaikutuksen suunnittelu
                                                                         
Tiedon visualisointi ja vuorovaikutteisuuden suunnittelu 5    
         
                         
                         
Systeemiajattelu ja systeemien visualisointi 5    
         
                         
                       
Dokumentointi, testaus ja raportointi 5    
         
                           
                       
Muotoiluprojekti
                                                                         
Markkinointiviestintä ja brändäys 5    
           
                             
                 
Muotoiluprojekti 1 5    
           
                             
                 
Muotoiluprojekti 2 5    
           
                             
                 
Ennakointiosaaminen
                                                                         
Ammattina luova ala 5      
           
                                 
           
Tulevaisuuden teknologia muotoiluratkaisujen mahdollistajana 5      
           
                                 
           
Tulevaisuuksien ennakointi 5      
           
                                 
           
Muotoilijaidentiteetti
                                                                         
Tutkimus ja kehittäminen opinnäytetyössä 5      
             
                                     
     
Ammatillinen profiloituminen 5      
             
                                     
     
2540302502525151515151008.38.38.38.38.38.34.26.74.24.26.74.25555553.33.33.3000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                         
Palvelumuotoilun väylä
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                         
Käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilun perusteet 15  
         
                     
                             
Palvelumuotoilun keinot uuden palvelumallin tuottamiseksi 15    
         
                         
                       
Palvelumuotoilustudio 20                                                                          
Kaupunkimuotoilu- ja julkisten palvelujen kehittämisen studio 20                                                                          
UI/IXD ja uudet alustat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Digitaalisten ratkaisujen yhteissuunnittelu 5      
           
                                 
           
Käyttöliittymäsuunnittelu uusille alustoille 5      
           
                                 
           
Mobiilisovellusprojekti interaktiivisena mock-uppina 5      
           
                                 
           
Informaatiomuotoilu ja opastejärjestelmät
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                         
Informaatiomuotoilu 5    
           
                             
                 
Opastejärjestelmät 10    
           
                             
                 
01530150001515151500000000555555555555000000
Harjoittelu
                                                                         
Harjoittelu 1 10    
         
                         
                   
Harjoittelu 2 10      
           
                               
     
Harjoittelu 3 10      
           
                               
       
0010200000551010000000000002.52.52.52.503.33.33.34.24.21.7000
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
             
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5        
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5        
             
                                         
0005100000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 31.5627160.5031.531.530.535.535.540.520010.510.510.59.810.810.89.411.99.49.414.411.912.712.710.213.513.513.57.57.55000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.