IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus > Restonomi (amk), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 21s, päivätoteutus, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta 21S, päivätoteutus, Lahti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                               
Ammatillinen kasvu 1 1
     
         
                             
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                 
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                         
     
Orientation to Sustainability Thinking 2  
       
                   
                       
English for Work 4
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
       
               
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
       
               
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
     
           
                                   
113108.52.52.50.50.50.502.82.82.80.80.80.80.80.80.80.20.20.20.20.20.20.20.20.2000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                               
Tutkimusmenetelmät 5  
         
                       
                 
Liike-elämän matematiikka 4
       
               
                             
Työvälineosaaminen 5
     
           
                                   
Asiantuntijuuden brändäys 3
       
               
                             
Esimiestyö ja johtaminen 5
       
               
                             
Hospitality English 5  
         
                       
                 
Palvelukokemusta luomassa 10
     
           
                                   
Palvelukokemusta tuottamassa 10
       
               
                             
Taloushallinto 5
     
           
                                   
Vieraanvaraisuusalan palvelukehitysprojekti 9  
       
                   
                       
Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu 5  
       
                   
                       
Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen 4  
         
                       
                 
Tulevaisuuksien ennakointi ja innovaatiotoiminta 5  
       
                   
                       
Asiakkuudet ja markkinointi 5
     
           
                                   
473300252219140008.38.38.37.37.37.36.36.36.34.74.74.7000000000
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 70 op)
                                                               
Elämys- ja tapahtumatuotanto 3                                                                
Destination Development + project 5                                                                
Destination and Facts of Finland 4                                                                
Special Interest Tourism-teemamatkailun mahdollisuudet 3                                                                
Culinary Tourism - ruoka osana matkailukokemusta 3                                                                
Lähialuematkailu 3                                                                
Event Tourism 3                                                                
Digitalisaatio matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnassa 5                                                                
Leisure & Regional Development
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Sustainability in Tourism and Leisure 5                                                                
Experience Design 5                                                                
Holistic Approach to Well-Being Tourism 5                                                                
Tapahtumaväylä
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
Tapahtumien maailma 10                                                                
Event Manager-taidot 10                                                                
Yksittäiset opintojaksot, jotka eivät sisälly moduuleihin
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                               
Asiantuntijana vakuutusalalla 5                                                                
Excelin ja toimistosovellusten jatko 5                                                                
Digitaalinen Markkinointi ja Asiakaskokemus
(Valitaan opintoja 70 op)
                                                               
Asiakaskokemuksen kehittäminen 5                                                                
Asiakassuhteen johtaminen ja markkinoinnin automaatio 10                                                                
Tuloksekas vaikuttaminen B2B -asiakaskohtaamisissa 5                                                                
Kasvuhakkerointi 10                                                                
Kaupankäynti verkossa 5                                                                
Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 10                                                                
Brändin rakentaminen 5                                                                
Sisällöntuotanto 10                                                                
Integroitu markkinointiviestintä 5                                                                
Markkinoinnin juridiikka 5                                                                
Markkinoinnin psykologia 5                                                                
Sustainability Marketing 5                                                                
Johtaminen, HR ja Yrittäjyys
(Valitaan opintoja 65 kappaletta)
                                                               
Esihenkilön työkalupakki 5                                                                
Työyhteisötaidot 5                                                                
Henkilöstöjohtamisen käytännöt 5                                                                
Moninaisuus organisaation voimavarana 5                                                                
Kompleksisuuden johtaminen 5                                                                
Johtamisen trendit 5                                                                
Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio 5                                                                
Strateginen johtaminen 5                                                                
Lahti Venture Program 5                                                                
Liiketoimintaosaaminen ja yrityssimulaatio 5                                                                
Growth Entrepreneurship - Startup Kit 5                                                                
Entrepreneurship experience 10                                                                
00000000000000000000000000000000
LABin muissa yksiköissä suoritetut opinnot (mm. kieli- ja viestintäopinnot)
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
KvantiLAB 3                                                                
KvaliLAB 3                                                                
Projektityöskentely - DuuniExpo 5                                                                
Projektityöskentely 5                                                                
Johtamiskoulutus varusmiespalveluksessa 5                                                                
Oppijana kehittyminen 3                                                                
LAB@avain 1                                                                
00000000000000000000000000000000
Muissa korkeakouluissa suoritetut opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Vaihdossa suoritetut opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 1 10
   
       
     
Harjoittelu 2 10  
   
           
Harjoittelu 3 10  
   
           
21212402666640000.70.70.72222222222221.31.31.3
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                         
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                         
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5    
         
                             
0012.52.5000057.52.50000000000001.671.671.672.52.52.50.830.830.83
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 604813433.526.527.520.56.56.5411.111.111.18.88.88.89.19.19.16.96.96.92.22.22.22.22.22.21.31.31.3

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.