IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Kuvataiteen koulutus > Kuvataiteilija (amk), kuvataide 21s, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide 21S, päivätoteutus, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Yhteiset opinnot
                                                                       
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
Orientation to Sustainability Thinking 2
     
           
                                   
English for Work 4
       
                 
                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig 1
     
             
                                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1
     
             
                                         
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
                 
                                   
131103.59.50.50.50.50.5001.21.21.23.23.23.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
                                                                       
TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN
                                                                       
Väri ja sommittelu 5
     
             
                                         
Havainto ja piirustus 5
     
             
                                         
Digityökalut 5
     
             
                                         
Piirustuksen perusteet 5  
       
                     
                             
Maalauksen perusteet 5
     
             
                                         
Taidegrafiikan perusteet 5
       
                 
                                   
Valokuvauksen perusteet 5
       
                 
                                   
Videon perusteet 5
       
                 
                                   
Korutaiteen perusteet 5
       
                 
                                   
Kuvanveiston perusteet 5
       
                 
                                   
Kontekstuaalisuus ja paikkasidonnainen taide 5  
       
                     
                             
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
 
   
           
Taiteellinen työskentely 1 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 2 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 3 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 4 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 5 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 6 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 7 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 8 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 9 5                                                                        
Taiteellinen työskentely 10 5                                                                        
TAITEEN ARVIOINTI JA ANALYSOINTIOSAAMINEN
                                                                       
Taiteen historia 5  
         
                         
                       
Nykytaide 3  
         
                         
                       
Johdatus estetiikkaan 3  
       
                     
                             
Lue, analysoi, kirjoita 1 1  
       
                   
                       
Lue, analysoi, kirjoita 2 1    
         
                           
           
Tutkiminen ja kehittäminen opinnäytetyössä 2    
         
                           
           
TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN
                                                                       
Ammattina luova ala 5    
         
                             
                 
Taiteilija ja yhteiskunta 2      
           
                                   
Portfolio ja dokumentointi 1 2  
       
                   
                       
Portfolio ja dokumentointi 2 4    
         
                           
           
Portfolio ja dokumentointi 3 2      
           
                                   
4540.728.720.7202522.817.816.811.810.310.36.76.76.78.38.38.37.67.67.65.95.95.95.65.65.63.93.93.93.43.43.43.43.43.4
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 45 op)
 
   
           
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                       
Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet 5                                                                        
Taidegrafiikan tilallisuus ja koko 5                                                                        
Monipuolinen serigrafia 5                                                                        
Taidegrafiikan erikoiskurssi 5                                                                        
Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio 5                                                                        
Maalaus, Perspektiivejä 5                                                                        
Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa 5                                                                        
Koru ja maalaus, Väri ja Keho 5                                                                        
Korutaide, piensarja 5                                                                        
Koru, monipuolinen kivi 5                                                                        
Käsitteellinen korutaide 5                                                                        
Valokuvataide ilmaisuvälineenä 5                                                                        
Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa 5                                                                        
Valokuvaus, Studiokuvaus 5                                                                        
Kuvanveisto, savesta 5                                                                        
Kuvanveisto, muotit ja valut 5                                                                        
Kuvanveisto, puusta 5                                                                        
Kuvanveisto, mittakaava 5                                                                        
Designing art works for public spaces 5                                                                        
Taide ja teknologia 1 5                                                                        
Taide ja hyvinvointi 5                                                                        
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                                       
0151515007.57.57.57.57.57.50000002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Harjoittelu
Harjoittelu 1 5                                                                        
Harjoittelu 2 5                                                                        
Harjoittelu 3 5                                                                        
Harjoittelu 4 5                                                                        
Harjoittelu 5 5                                                                        
Harjoittelu 6 5                                                                        
7.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.81.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.31.3
Opinnäytetyö
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
             
                                         
000150000005100000000000000000001.671.671.673.333.333.33
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65.564.252.243.227.338.334.629.628.623.621.621.69.29.29.212.812.812.811.611.611.69.99.99.99.69.69.67.97.97.97.27.27.27.27.27.2

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.