IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Kuvataiteen koulutus > Kuvataiteilija (amk), kuvataide, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
KIELI- JA VIESTINTÄOSAAMINEN
                                                                       
Orientoivat opinnot 2
     
             
                                         
Työelämän viestintä (kulttuuri) 3                                                                        
Svenska i arbetslivet (kultur) 2
     
           
                                   
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
English for Professional Development (Culture) 4
     
           
                                   
TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN OSAAMINEN
                                                                       
Kuvallisen ajattelun perusteet, Sommitteluoppi 1.5
     
           
                                   
Kuvallisen ajattelun perusteet, Värioppi 1.5
     
           
                                   
Kuvallisen ajattelun perusteet, Havainnointi ja piirustus 5
     
           
                                   
Tieto- ja viestintätekniikka 4
     
           
                                   
Maalauksen perusteet 5
     
           
                                   
Taidegrafiikan perusteet 5
     
           
                                   
Valokuvauksen perusteet 5
     
           
                                   
Videon perusteet 5
     
           
                                   
Korutaiteen perusteet 5
     
           
                                   
Kuvanveiston perusteet 5
     
           
                                   
Anatominen piirustus 5  
         
                         
                       
Ympäristötaide 5  
         
                         
                       
TAITEEN ARVIOINTI JA ANALYSOINTIOSAAMINEN
                                                                       
Yleinen taidehistoria 2  
       
                   
                       
Suomen taidehistoria 2  
       
                   
                       
Nykytaide 3  
       
                   
                       
Johdatus estetiikkaan 3  
       
                   
                       
Lue, analysoi, kirjoita 1 2  
       
                   
                       
Lue, analysoi, kirjoita 2 2    
         
                           
           
TAITEILIJAN AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN
                                                                       
Taiteilija ja yhteiskunta 2      
           
                                   
Ammattina taiteilija 3    
         
                           
           
Teoskuvaus 1 2  
       
                   
                       
Teoskuvaus 2 1      
           
                                   
Portfolio 1 1
     
           
                                   
Portfolio 2 1  
       
                   
                       
Portfolio 3 1      
           
                                   
Kotisivut 2    
         
                           
           
51257426.524.57.517.53.53.5228.88.88.88.28.28.22.52.52.55.85.85.81.21.21.21.21.21.20.70.70.70.70.70.7
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                                       
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY
(Valitaan opintoja 50 op)
                                                                       
Taiteellinen työskentely 1 5  
       
                     
                             
Taiteellinen työskentely 2 5  
       
                     
                             
Taiteellinen työskentely 3 5  
         
                         
                       
Taiteellinen työskentely 4 5  
         
                         
                       
Taiteellinen työskentely 5 5    
         
                             
                 
Taiteellinen työskentely 6 5    
         
                             
                 
Taiteellinen työskentely 7 5    
           
                                 
           
Taiteellinen työskentely 8 5    
           
                                 
           
Taiteellinen työskentely 9 5      
           
                                     
     
Taiteellinen työskentely 10 5      
           
                                     
     
020201000101010101000000003.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3000
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                       
TAITEEN TEKEMISEN MENETELMÄT
(Valitaan opintoja 40 op)
                                                                       
Sarjallinen ja uniikki vedos - väripainamisen perusteet 5                                                                        
Taidegrafiikan tilallisuus ja koko 5                                                                        
Monipuolinen serigrafia 5                                                                        
Taidegrafiikan erikoiskurssi 5                                                                        
Maalaus, Värin lämpötila ja tilailluusio 5                                                                        
Maalaus, Perspektiivejä 5                                                                        
Koru ja maalaus, Väri ja Keho 5                                                                        
Maalaus, Käsitteellisestä nykymaalauksessa 5                                                                        
Valokuvataide ilmaisuvälineenä 5                                                                        
Näkökulmia kuviin valokuvataiteessa 5                                                                        
Valokuvaus, Studiokuvaus 5                                                                        
Kuvanveisto, savesta 5                                                                        
Kuvanveisto, muotit ja valut 5                                                                        
Kuvanveisto, puusta 5                                                                        
Kuvanveisto, mittakaava 5                                                                        
Käsitteellinen korutaide 5                                                                        
Korutaide, piensarja 5                                                                        
Koru, monipuolinen kivi 5                                                                        
Designing art works for public spaces 5                                                                        
Taide ja teknologia 1 5                                                                        
Taide ja teknologia 2 5                                                                        
Taide ja hyvinvointi 5                                                                        
000000000000000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                                   
Harjoittelu 2 5  
       
                   
                       
Harjoittelu 3 5  
       
                   
                       
Harjoittelu 4 5    
         
                           
           
Harjoittelu 5 5    
         
                           
           
Harjoittelu 6 5    
         
                           
           
5101502.52.5557.57.5000.80.80.80.80.80.81.71.71.71.71.71.72.52.52.52.52.52.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5                                                                        
Opinnäytetyön toteutus 5                                                                        
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5                                                                        
000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 56554214292722.532.521211229.69.69.69997.57.57.510.810.810.87777774440.70.70.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.