IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus > Insinööri (amk), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, lappeenranta, talonrakennustekniikka
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET
                                                                       
Opiskeluvalmiudet ja -välineet 2
     
           
                                   
Työelämän viestintä (tekniikka) 3
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet (teknik) 2    
         
                             
                 
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
English for Professional Development (Technology) 4  
       
                     
                             
Tietomallintamisen peruskäsitteet ja työkalut 4
     
           
                                   
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET PERUSOPINNOT
                                                                       
Tekniikan matemaattiset apuvälineet 3
     
           
                                   
Tekniikan perusmatematiikka 3
     
           
                                   
Differentiaalilaskenta 3  
       
                     
                             
Fysiikka I 3
     
           
                                   
Fysiikka II 3
     
           
                                   
RAKENTAMISEN PERUSTEET
                                                                       
Rakennusmateriaalitekniikka 3
     
           
                                   
Betonirakentaminen 1 4
     
           
                                   
Talonrakennustekniikan perusteet 3
     
           
                                   
Rakennusfysiikka 5  
         
                         
                       
Rakennuskemia 3  
       
                     
                             
Kadunrakennuksen ja kaavoituksen perusteet 4
     
           
                                   
Rakennusmittaus 3
     
           
                                   
Ympäristötekniikka 3
     
           
                                   
Geotekniikka 3  
       
                     
                             
Maarakennustekniikka 3  
       
                     
                             
41212020.520.516520006.86.86.86.86.86.85.35.35.31.71.71.70.70.70.7000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
MEKANIIKKA
                                                                       
Statiikan perusteet 3
     
           
                                   
Lujuusopin perusteet 3
     
           
                                   
Rakenteiden mekaniikka 1 4  
       
                     
                             
RAKENNETEKNIIKKA I
                                                                       
Betonirakentaminen 2 4  
       
                     
                             
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                     
                             
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Teräsrakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Pohjarakennus 5    
         
                             
                 
Infran pohjarakenteet 4    
           
                                 
           
Talonrakentamisen pohjarakenteet 4      
           
                                     
     
TUOTANTO JA TALOUS
                                                                       
Rakentamistalouden perusteet 4
     
           
                                   
Työmaatekniikka 3  
         
                         
                       
Tuotannon suunnittelu 5    
         
                             
                 
Kustannushallinnan perusteet 4    
           
                                 
           
Rakennuttaminen 3      
           
                                     
     
Yritystoiminta ja johtaminen 4  
         
                         
                       
1028187551117108701.71.71.71.71.71.73.73.73.75.75.75.73.33.33.32.72.72.72.32.32.3000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT/ SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 56 op)
                                                                       
TALONRAKENNUSTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
                                                                       
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
                                                                       
Rakennussuunnittelu 3  
         
                         
                       
Talotekniikan perusteet 3    
         
                             
                 
Puurakenteiden perusteet 5  
         
                         
                       
Muurattujen rakenteiden perusteet 3    
         
                             
                 
Lämpö-ja kosteustekninen suunnittelu 5    
         
                             
                 
Sisäympäristöolosuhteet 3      
           
                                     
     
Korjausrakennustekniikka 3      
           
                                     
     
Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu 3      
           
                                     
     
RAKENNETEKNIIKKA II
                                                                       
Rakenteiden mekaniikka 2 5    
           
                                 
           
Betonirakenteiden suunnittelu 5    
           
                                 
           
Teräsrakenteiden suunnittelu 5    
           
                                 
           
Liittorakenteiden suunnittelu 3      
           
                                     
     
Puurakenteiden suunnittelu 5      
           
                                     
     
PROJEKTITYÖ
                                                                       
Projektityö 5    
         
                           
           
083117000813.517.51700000000002.72.72.74.54.54.55.85.85.85.75.75.7000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Johdatus rakentamiseen 3
     
           
                                   
Johdatus matematiikkaan 3
     
           
                                   
Differentiaalilaskenta (LUT) 4
     
           
                                   
10000550000001.71.71.71.71.71.7000000000000000000
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 1 10  
       
                     
                             
Harjoittelu 2 10    
         
                             
                 
Harjoittelu 3 10      
           
                                     
     
0101010001001001000000003.33.33.30003.33.33.30003.33.33.3000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                                 
           
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                     
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                     
     
005100000051000000000000000001.671.671.673.333.333.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6167613430.530.5373035.525.534010.210.210.210.210.210.212.312.312.310.110.110.111.811.811.88.58.58.511.311.311.3000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta

TALONRAKENNUSTEKNIIKKA