IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus > Insinööri (amk), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, lappeenranta, talonrakennustekniikka
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
PERUSOPINNOT
                                                                       
OPISKELU- JA TYÖELÄMÄVALMIUDET
                                                                       
Opiskeluvalmiudet ja -välineet 2
     
           
                                   
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 4
     
           
                                   
Svenska i arbetslivet (teknik) 2
     
           
                                   
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                        
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                        
English for Professional Development (Technology) 4  
       
                   
                       
Tietomallintamisen peruskäsitteet ja työkalut 4
     
           
                                   
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISET PERUSOPINNOT
                                                                       
Tekniikan matemaattiset apuvälineet 3
     
           
                                   
Tekniikan perusmatematiikka 3
     
           
                                   
Differentiaalilaskenta 3  
       
                   
                       
Fysiikka I 3
     
           
                                   
Fysiikka II 3
     
           
                                   
RAKENTAMISEN PERUSTEET
                                                                       
Rakennusmateriaalitekniikka 3
     
           
                                   
Betonirakentaminen 1 4  
       
                   
                       
Talonrakennustekniikan perusteet 3
     
           
                                   
Rakennusfysiikka 5  
       
                   
                       
Rakennuskemia 3
     
           
                                   
Kadunrakennuksen ja kaavoituksen perusteet 4
     
           
                                   
Rakennusmittaus 3
     
           
                                   
Ympäristötekniikka 3
     
           
                                   
Geotekniikka 3  
       
                   
                       
Maarakennustekniikka 3  
       
                   
                       
43220021.521.5111100007.27.27.27.27.27.23.73.73.73.73.73.7000000000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
MEKANIIKKA
                                                                       
Statiikan perusteet 3
     
           
                                   
Lujuusopin perusteet 3
     
           
                                   
Rakenteiden mekaniikka 1 4  
       
                   
                       
RAKENNETEKNIIKKA I
                                                                       
Betonirakentaminen 2 4  
       
                   
                       
Rakennesuunnittelun perusteet 3  
       
                   
                       
Betonirakenteiden perusteet 5  
       
                   
                       
Teräsrakenteiden perusteet 5    
         
                           
           
Pohjarakennus 5  
       
                   
                       
Infran pohjarakenteet 5    
         
                           
           
Talonrakentamisen pohjarakenteet 4      
           
                                     
     
TUOTANTO JA TALOUS
                                                                       
Rakentamistalouden perusteet 4
     
           
                                   
Työmaatekniikka 3  
       
                   
                       
Tuotannon suunnittelu 5    
         
                           
           
Kustannushallinnan perusteet 4    
         
                           
           
Rakennuttaminen 3      
           
                                     
     
Yritystoiminta ja johtaminen 4    
         
                           
           
10242275512121111701.71.71.71.71.71.74444443.73.73.73.73.73.72.32.32.3000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT/ SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 56 op)
                                                                       
TALONRAKENNUSTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO
                                                                       
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
                                                                       
Rakennussuunnittelu 3    
         
                           
           
Talotekniikan perusteet 3    
         
                           
           
Puurakenteiden perusteet 5  
       
                   
                       
Muurattujen rakenteiden perusteet 3    
         
                           
           
Lämpö-ja kosteustekninen suunnittelu 5    
         
                           
           
Sisäympäristöolosuhteet 3      
           
                                     
     
Korjausrakennustekniikka 3      
           
                                     
     
Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu 3      
           
                                     
     
RAKENNETEKNIIKKA II
                                                                       
Rakenteiden mekaniikka 2 5    
         
                           
           
Betonirakenteiden suunnittelu 5    
         
                           
           
Teräsrakenteiden suunnittelu 5    
         
                           
           
Liittorakenteiden suunnittelu 3      
           
                                     
     
Puurakenteiden suunnittelu 5      
           
                                     
     
PROJEKTITYÖ
                                                                       
Projektityö 5    
           
                                 
           
053417002.52.514.519.51700000000.80.80.80.80.80.84.84.84.86.56.56.55.75.75.7000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Johdatus rakentamiseen 3
     
           
                                   
Johdatus matematiikkaan 3
     
           
                                   
Differentiaalilaskenta (LUT) 4
     
           
                                   
Prepkurs i svenska 3
     
           
                                   
Betonielementtirakenteiden perusteet 3      
           
                                     
     
130036.56.50000302.22.22.22.22.22.2000000000000111000
HARJOITTELU
                                                                       
Harjoittelu 30
 
   
           
1010100555555001.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyöprosessi 3    
       
                       
Opinnäytetyöseminaarit 2      
           
                                   
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 10      
           
                                   
001.513.500000.750.756.756.750000000000000.250.250.250.250.250.252.252.252.252.252.252.25
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 76616627383830.530.530.535.527012.812.812.812.812.812.810.210.210.210.210.210.210.210.210.211.911.911.9999000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta

TALONRAKENNUSTEKNIIKKA