IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus > Restonomi (amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, lappeenranta, ravintolaliiketoimintojen kehittäminen
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta, RAVINTOLALIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA MATKAILUPALVELUT
                                                               
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden perusteet 5
     
         
                             
LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
                                                               
Markkinoinnin perusteet 2
     
         
                             
Juridiikan perusteet 2
     
         
                             
Laskentatoimen perusteet 2
     
         
                             
Yritystalouden perusteet 2
     
         
                             
Yrityscase 2
     
         
                             
Kansantalous 3
     
         
                             
MENETELMÄOSAAMINEN JA TYÖVÄLINEET
                                                               
Orientoivat opinnot 2
     
         
                             
Digistarttipaketti 4
     
         
                             
Työvälineohjelmistot 3  
       
                 
                 
Liike-elämän matematiikka 3  
       
                 
                 
Hotelli- ja ravintola-alan ohjelmistot 3
     
         
                             
Määrälliset tutkimusmenetelmät 2  
         
                       
                 
Laadulliset tutkimusmenetelmät 2  
         
                       
                 
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Työelämän tekstit 2  
       
                 
                 
Työelämän puhetilanteet 3
       
               
                             
Svenska i arbetslivet (turism) 2
       
               
                             
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Svenska på företag 1 3  
         
                       
                 
English for Professional Development (Tourism) 4
     
         
                             
Meetings and Discussions 3  
       
                   
                       
Business Writing 3  
         
                       
                 
Intercultural Communication 3    
         
                           
           
36213015.520.57143005.25.25.26.86.86.82.32.32.34.74.74.7111000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
RAVINTOLATOIMINTA
                                                               
Ruokatuotanto 5
     
         
                             
Ravintolatoiminta 6  
       
                 
                 
HOTELLI- JA MAJOITUSTOIMINTA
                                                               
Majoitusliikkeen palveluprosessit 5
     
         
                             
Hotelli- ja majoitusalan sähköinen liiketoiminta 5    
           
                               
     
MATKAILUN LIIKETOIMINTA JA TAPAHTUMAT
                                                               
Elämys- ja tapahtumatoiminta 3
     
         
                             
Destination and Facts of Finland 3    
         
                         
     
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MARKKINOINTI JA MYYNTITYÖ
                                                               
Asiakaskokemus ja myyntityö 5  
         
                       
                 
Ohjatut projektit 5
 
 
     
Strategies and Channels 3  
       
                   
                       
Hotelli-ravintolan palvelumuotoilu 4  
         
                       
                 
ESIMIESTYÖ JA YRITTÄJYYS
                                                               
Johtaminen ja esimiestyö 4  
       
                   
                       
Henkilöstöjohtaminen 3  
         
                       
                 
Strateginen johtaminen 3    
         
                         
     
Yrityksen perustaminen 3    
           
                               
     
Henkilöstösuunnittelu 3    
         
                           
           
KANNATTAVA YRITYSTOIMINTA
                                                               
Kirjanpidosta tilinpäätökseen 3
       
               
                             
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 4  
       
                   
                       
Budjetointi ja investoinnit 3    
           
                               
     
17.730.721.707.310.314.815.86.814.802.42.42.43.43.43.44.94.94.95.35.35.32.32.32.34.94.94.9000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT/ SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                               
RAVINTOLALIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
                                                               
Esimiehenä ravintolassa 5  
         
                       
                 
Trendit ja ravintolatoimintojen suunnittelu 5  
       
                   
                       
Tuottojohtaminen vieraanvaraisuusalalla 5    
           
                               
     
Tarinankerronta johtamisen ja organisaatiokulttuurin kehittämisen työkaluna 5    
           
                               
     
010100005501000000001.71.71.71.71.71.70003.33.33.3000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Matematiikan intro 3
     
         
                             
Prepkurs i svenska 3
     
         
                             
Svenska på företag 2 3  
       
                   
                       
English Pronunciation 1  
       
                   
                       
Espanja/Spanish 1 2
     
         
                             
Espanja/Spanish 2 2
     
         
                             
Työelämän venäjää 1 3  
       
                 
                 
Työelämän venäjää 2 3  
       
                 
                 
Saksa/German 1 2
     
         
                             
Saksa/German 2 2
     
         
                             
Destination Development 3  
         
                       
                 
Lähialuematkailu 3
     
         
                             
Drinks and Cocktails 3    
         
                           
           
Olut- ja viinitietous 3  
         
                       
                 
Elämysruoka luonnossa 3  
       
                   
                       
Marriage of Food and Wine 3  
         
                       
                 
Majoituspalveluiden trendit 3                                                                
Hotellijärjestelmät esimiestyössä 2  
         
                       
                 
1724308.58.510143002.82.82.82.82.82.83.33.33.34.74.74.7111000000
Story Telling in Hospitality Industry 5    
         
                           
           
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 15
   
         
           
Ammattiharjoittelu 15  
     
             
     
3.81516.3003.87.57.512.53.800001.31.31.32.52.52.52.52.52.54.24.24.21.31.31.3000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5  
       
                     
           
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                         
     
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5    
         
                             
02.5102.50002.5552.50000000000.830.830.831.671.671.671.671.671.670.830.830.83
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 74.5100.754031.343.144.356.325.328.6010.410.410.414.314.314.314.714.714.718.918.918.98.58.58.59.59.59.5000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta

RAVINTOLALIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN