IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus > Restonomi (amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, lappeenranta, ravintolaliiketoimintojen kehittäminen
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta, RAVINTOLALIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA MATKAILUPALVELUT
                                                               
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden perusteet 5
     
         
                             
Yritystalouden perusteet 2
     
         
                             
Majoitus- ja ravintola-alan juridiikka 3  
       
                 
                 
MENETELMÄOSAAMINEN JA TYÖVÄLINEET
                                                               
Orientoivat opinnot ja projektinhallinta 3
     
         
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
         
                             
Työvälineohjelmistot 3  
       
                 
                 
Liike-elämän matematiikka 3
     
         
                             
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 3
     
         
                             
Viestijänä kehittyminen 3  
       
                 
                 
Svenska i arbetslivet 3
     
         
                             
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Svenska inom restaurang och turism 3    
         
                         
     
English Communication at Work 3
     
         
                             
Hospitality English 3  
       
                 
                 
Tourism English 3    
         
                         
     
Intercultural Communication 3    
         
                         
     
Venäjä 1 2
     
         
                             
Venäjä 2 2  
       
                 
                 
Venäjä/Russian 3 2  
       
                 
                 
27169013.513.5884.54.504.54.54.54.54.54.52.72.72.72.72.72.71.51.51.51.51.51.5000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MARKKINOINTI JA MYYNTITYÖ
                                                               
Basics of Marketing 3
     
         
                             
Markkinoinnin suunnittelu ja tutkimus 4    
         
                         
     
Asiakkuuksien hallinta 3  
       
                 
                 
Markkinointiviestintä ja myyntityö 5  
       
                 
                 
Business to Business Marketing 3    
         
                         
     
RAVINTOLATOIMINTA
                                                               
Ruokatuotanto 5
     
         
                             
Ravintolapalvelut 2
     
         
                             
Anniskelulainsäädäntö ja juomatietous 3
     
         
                             
HOTELLI- JA MAJOITUSTOIMINTA
                                                               
Majoitusliikkeen palveluprosessit 6
     
         
                             
Myynti- ja kokoustoiminta 3
     
         
                             
MATKAILUN LIIKETOIMINTA JA TAPAHTUMAT
                                                               
Tapahtumat ja matkailun ohjelmapalvelut 3  
       
                 
                 
Destination Finland 3
     
         
                             
Matkailun toimintaympäristö ja jakelutiet 3
     
         
                             
ESIMIESTYÖ JA YRITTÄJYYS
                                                               
Johtaminen ja esimiestyö 4  
       
                 
                 
Henkilöstöjohtaminen 3  
       
                 
                 
Strateginen johtaminen 4    
         
                         
     
Yrityksen perustaminen 3    
         
                         
     
Henkilöstösuunnittelu 3    
         
                         
     
KANNATTAVA YRITYSTOIMINTA
                                                               
Kirjanpidosta tilinpäätökseen 3
     
         
                             
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 4  
       
                 
                 
Budjetointi ja investoinnit 3    
         
                         
     
SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA
                                                               
Strategies and Channels 3  
       
                 
                 
eBusiness Management 3  
       
                 
                 
Networking and Social Media in Tourism 3    
         
                         
     
312823015.515.5141411.511.505.25.25.25.25.25.24.74.74.74.74.74.73.83.83.83.83.83.8000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT/ SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                               
RAVINTOLALIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
                                                               
Ravintolatoimintojen johtaminen 4  
       
                 
                 
Ravintolatoiminnan suunnittelu ja toteutus 6  
       
                 
                 
Toimitilojen ja toimintojen suunnittelu 3    
         
                         
     
Ravintolatoiminnan myynninohjaus 3    
         
                         
     
0106000553300000001.71.71.71.71.71.7111111000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Matkailualan turvallisuuspassi 1
     
         
                             
Järjestyksenvalvojakurssi 2
     
         
                             
Destination Development 3                                                                
Grundkurs i svenska 3
     
         
                             
Lähialuematkailu 3
     
         
                             
Drinks and Cocktails 3  
       
                 
                 
Olut- ja viinitietous 3  
       
                 
                 
Elämysruoka luonnossa 3  
       
                 
                 
Marriage of Food and Wine 3  
       
                 
                 
Majoituspalveluiden trendit 3  
       
                 
                 
Hotellijärjestelmät esimiestyössä 2  
       
                 
                 
Espanja/Spanish 2 2
     
         
                             
Espanja/Spanish 1 2
     
         
                             
1317006.56.58.58.50002.22.22.22.22.22.22.82.82.82.82.82.8000000000
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 1 3
     
         
                             
Perusharjoittelu 2 12  
       
                 
                 
Ammattiharjoittelu 15    
         
                         
     
3121501.51.5667.57.500.50.50.50.50.50.52222222.52.52.52.52.52.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyöprosessi 1    
         
                         
     
Opinnäytetyömenetelmät 1    
         
                         
     
Opinnäytetyötekstin tuottaminen 1    
         
                         
     
Opinnäytetyösuunnitelma ja seminaarit 4    
         
                         
     
Opinnäytetyön toteuttaminen ja raportointi 7    
         
                         
     
0015000007.57.500000000000002.52.52.52.52.52.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7483530373741.541.526.526.5012.412.412.412.412.412.413.913.913.913.913.913.98.88.88.88.88.88.8000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta

RAVINTOLALIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN