IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus > Restonomi (amk), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, lappeenranta, hotelli- ja majoitusliiketoimintojen kehittäminen
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta, HOTELLI- JA MAJOITUSLIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                                               
MAJOITUS-, RAVITSEMIS- JA MATKAILUPALVELUT
                                                               
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalveluiden perusteet 5
     
         
                             
Yritystalouden perusteet 2
     
         
                             
Majoitus- ja ravintola-alan juridiikka 3
     
         
                             
MENETELMÄOSAAMINEN JA TYÖVÄLINEET
                                                               
Orientoivat opinnot ja projektinhallinta 3
     
         
                             
Tietojenkäsittelyn perusteet 3
     
         
                             
Työvälineohjelmistot 3  
       
                 
                 
Liike-elämän matematiikka 3
     
         
                             
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN AMMATILLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT
                                                               
Suomen kieli ja viestintä työelämässä 3
     
         
                             
Viestijänä kehittyminen 3  
       
                 
                 
Svenska i arbetslivet 3
     
         
                             
Virkamiesruotsi, suullinen 0                                                                
Virkamiesruotsi, kirjallinen 0                                                                
Svenska inom restaurang och turism 3    
         
                         
     
English Communication at Work 3
     
         
                             
Hospitality English 3  
       
                 
                 
Tourism English 3    
         
                         
     
Intercultural Communication 3    
         
                         
     
Venäjän kieli ja kulttuuri I 3
     
         
                             
Venäjän kieli ja kulttuuri II 3  
       
                 
                 
31129015.515.5664.54.505.25.25.25.25.25.22222221.51.51.51.51.51.5000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MARKKINOINTI JA MYYNTITYÖ
                                                               
Basics of Marketing 3
     
         
                             
Markkinoinnin suunnittelu ja tutkimus 4    
         
                         
     
Asiakkuuksien hallinta 3  
       
                 
                 
Markkinointiviestintä ja myyntityö 5  
       
                 
                 
Business to Business Marketing 3    
         
                         
     
RAVINTOLATOIMINTA
                                                               
Ruokatuotanto 5
     
         
                             
Ravintolapalvelut 2
     
         
                             
Anniskelulainsäädäntö ja juomatietous 3
     
         
                             
HOTELLI- JA MAJOITUSTOIMINTA
                                                               
Majoitusliikkeen palveluprosessit 6
     
         
                             
Myynti- ja kokoustoiminta 3
     
         
                             
MATKAILUN LIIKETOIMINTA JA TAPAHTUMAT
                                                               
Tapahtumat ja matkailun ohjelmapalvelut 3  
       
                 
                 
Destination Finland 3  
       
                 
                 
Matkailun toimintaympäristö ja jakelutiet 3
     
         
                             
ESIMIESTYÖ JA YRITTÄJYYS
                                                               
Johtaminen ja esimiestyö 4  
       
                 
                 
Henkilöstöjohtaminen 3  
       
                 
                 
Strateginen johtaminen 4    
         
                         
     
Yrityksen perustaminen 3    
         
                         
     
Henkilöstösuunnittelu 3    
         
                         
     
KANNATTAVA YRITYSTOIMINTA
                                                               
Kirjanpidosta tilinpäätökseen 3
     
         
                             
Kustannus- ja kannattavuuslaskenta 4  
       
                 
                 
Budjetointi ja investoinnit 3    
         
                         
     
SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA
                                                               
Strategies and Channels 3  
       
                 
                 
eBusiness Management 3  
       
                 
                 
Networking and Social Media in Tourism 3    
         
                         
     
2831230141415.515.511.511.504.74.74.74.74.74.75.25.25.25.25.25.23.83.83.83.83.83.8000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT/ SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 16 op)
                                                               
HOTELLI- JA MAJOITUSLIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN
                                                               
Tuotteistaminen ja tuotekehitys 3  
       
                 
                 
Hotel Management 4    
         
                         
     
Hotellin oheispalveluiden kehittäminen 3    
         
                         
     
Hotelli- ja majoituspalveluiden riskienhallinta 3  
       
                 
                 
Hotellisimulaatio 3  
       
                 
                 
0970004.54.53.53.500000001.51.51.51.51.51.51.21.21.21.21.21.2000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Työelämän ajokortti 3    
         
                         
     
Destination Development 3  
       
                 
                 
Grundkurs i svenska 3
     
         
                             
Spanish Language and Culture I 3
     
         
                             
Spanish Language and Culture II 3
     
         
                             
Järjestyksenvalvojakurssi 2
     
         
                             
Lähialuematkailu 3
     
         
                             
Majoituspalveluiden trendit 3  
       
                 
                 
Hotellijärjestelmät esimiestyössä 2  
       
                 
                 
Drinks and Cocktails 3  
       
                 
                 
Olut- ja viinitietous 3  
       
                 
                 
Elämysruoka luonnossa 3  
       
                 
                 
Marriage of Food and Wine 3  
       
                 
                 
Design Management 3  
       
                 
                 
Story Telling 3                                                                
1423307711.511.51.51.502.32.32.32.32.32.33.83.83.83.83.83.80.50.50.50.50.50.5000
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 1 3
     
         
                             
Perusharjoittelu 2 12  
       
                 
                 
Ammattiharjoittelu 15    
         
                         
     
3121501.51.5667.57.500.50.50.50.50.50.52222222.52.52.52.52.52.5000
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyö 15    
         
                         
     
0015000007.57.500000000000002.52.52.52.52.52.5000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 7687570383843.543.528.528.5012.712.712.712.712.712.714.514.514.514.514.514.59.59.59.59.59.59.5000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta

HOTELLI- JA MAJOITUSLIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN