IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Terveydenhoitajakoulutus > Terveydenhoitaja (amk) 22k, päivätoteutus, lappeenranta
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Terveydenhoitaja (AMK) 22K, päivätoteutus, Lappeenranta

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Yhteiset opinnot
                                                                         
Orientation to Sustainability Thinking 2    
           
                             
                 
Ammatillinen kasvu 1 1
     
           
                                   
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                   
                       
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                           
           
English for Work 4    
           
                             
                 
Svenska i arbetslivet, muntlig 1  
         
                     
                             
Svenska i arbetslivet, skriftlig 1  
         
                     
                             
Asiantuntijan viestintätaidot 4
       
             
                                         
4.5370.504.50.52.50.56.50.5001.51.51.50.20.20.20.80.80.80.20.20.22.22.22.20.20.20.2000000
Ammatillinen ydinosaaminen
(Valitaan opintoja 150 op)
                                                                         
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                                                                         
Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5
       
             
                                         
Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5    
           
                             
                 
Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5      
           
                                 
           
Ammatillisen hoitotyön perusteet
                                                                         
Hoitotyön perusosaaminen 5
       
             
                                         
Kliinisen hoitotyön menetelmät 5
       
             
                                         
Anatomian ja fysiologian perusteet 5
       
             
                                         
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu 5
       
             
                                         
Turvallinen sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                         
Lääkehoito 5  
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10  
       
                 
                                   
Omahoitoa tukeva sisätauti-kirurginen hoitotyö
                                                                         
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön menetelmäosaaminen 5  
       
                 
                                   
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 1 10  
       
                 
                                   
Asiakasturvallinen akuuttihoitotyö
                                                                         
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto 5  
         
                     
                             
Sisätauti-kirurgisen hoitotyön harjoittelu 2 10  
         
                     
                             
Asiakkaan osallisuutta edistävä terveydenhoitajatyö
                                                                         
Asiakaslähtöinen terveydenhoitajatyö 10  
         
                     
                             
Projektiharjoittelu 5  
         
                     
                             
Ikääntyneen terveydenhoitajatyö 5    
           
                             
                 
Asiakaslähtöinen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyö
                                                                         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen 5    
         
                         
                       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu 10    
         
                         
                       
Terveyden edistäminen hoitotyössä
                                                                         
Yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5    
         
                         
                       
Omahoitoa tukevan hoitotyön harjoittelu 10    
         
                         
                       
Moniammatillinen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                                                         
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen 5    
           
                             
                 
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoittelu 5      
           
                                 
           
Eettinen gerontologinen hoitotyö
                                                                         
Gerontologisen hoitotyön osaaminen 5      
           
                                 
           
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                                                         
Väestön Hyvinvoinnin edistäminen 5      
           
                                 
           
256045200253030301520008.38.38.31010101010101010105556.76.76.7000000
Täydentävä osaaminen
                                                                         
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyö
                                                                         
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi 5      
           
                               
     
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyö 10      
             
                                     
     
Lapsiperheiden terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
             
                                     
     
Yksilön ja yhteisön terveydenhoitajatyö
                                                                         
Koululaisen ja opiskelijan terveydenhoitajatyö 5        
             
                                         
Työikäisen terveydenhoitajatyö 5        
             
                                         
Koululaisen, opiskelijan ja työikäisen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15        
             
                                         
Kehittämistehtävä 5        
             
                                         
000353000000530300000000000000001.71.71.7101010101010
Opinnäytetyö
                                                                         
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
           
                             
                 
Opinnäytetyön toteutus 5    
           
                             
                 
Opinnäytetyön raportointi ja viimeistely 5      
           
                                 
           
0010500000105000000000000003.33.33.31.71.71.7000000
LÄÄKELASKUT
                                                                         
Lääkelaskut lukuvuosi 2 0                                                                          
Lääkelaskut lukuvuosi 3 0                                                                          
0000000000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29.5636260.53029.530.532.530.531.530.530309.89.89.810.210.210.210.810.810.810.210.210.210.510.510.510.310.310.3101010101010

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.